Logo inilahcom
Logo Inilah Kehidupan
Title Tausiyah
Title Kajian
Title Konsultasi
 • +628156792xxx

  Pak kiai, apa saja syarat kekayaan yang wajib dizakati?

  Pertama, harta tersebut adalah milik penuh. Betul-betul miliknya, tidak tersangkut hak orang lain, yang dapat ia gunakan, dibawah kekuasaannya. Kedua, harta itu harus berkembang, baik dikembangkan degan sengaja atau berpotensi untuk berkembang. Artinya kekayaan tersebut memberikan keuntungan, pendapatan, atau investasi. Ketiga, telah cukup senisab, karena Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan berkembang, tetapi memberi ketentuan tersendiri yaitu sejumlah tertentu harta, yang dalam ilmu fikih disebut nisab.

  Keempat, lebih dari kebutuhan biasa atau kebutuhan rutin, yaitu kebutuhan yang tidak boleh tidak harus ada untuk kelangsungan hidupnya,seperti makanan, pakaian, perumahan, dan lain-lain. Kelima, harta itu harus bebas dari utang. Bila pemilik harta mempunya utang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah senisab, maka zakat tidaklah wajib baginya.

  Keenam, telah berlalu setahun, maksudnya adalah harta kepemilikan tersebut sudah berlalu masanya dua belas bulan Qamariyah. Persyaratan setahun ini hanya untuk ‘zakat modal’, yaitu ternak, uang, dan harta benda dagang. Tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan yang sejenis, tidaklah disyaratkan satu tahun, semuanya ini termasuk kategori ‘zakat pendapatan’.

 • +628121492xxx

  Saya meminjam uang ke bank senilai 40 juta rupiah, pembayarannya untuk jangka lima tahun. Uang tersebut tujuannya untuk renovasi rumah, apakah wajib zakat? Berapa besarnya?

  Di antara ketentuan harta yang harus dikeluarkan zakatnya adalah status kepemilikan harta itu yang dimiliki secara sempurna. Dalam istilah fikih disebut dengan al-Milkut Taam. Artinya uang atau harta itu memang secara sempurna dimiliki oleh seseorang. Dia punya kekuasaan penuh untuk menggunakannya kapan saja dia mau. Sedangkan bila tidak dimiliki secara sempurna, maka tidaklah ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Misalnya harta milik orang lain yang dipinjamkan kepada kita, bukanlah termasuk harta yang kita miliki, sehingga tidak perlu dikeluarkan zakat.

 • +62818636xxx

  Apakah anak jalanan termasuk ibnu sabil?

  Ibnu sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain. Imam Tabari telah meriwayatkan dari Mujtahid, ia berkata, "Ibnu sabil mempunyai hak dari zakat, walaupun ia kaya, apabila ia terputus bekalnya." Ibnu Zaid berkata, "Ibnu sabil adalah musafir, apakah ia kaya atau miskin, apabila terdapat musibah dalam bekalnya, atau hartanya sama sekali tidak ada, atau terkena suatu musibah atas hartanya, atau ia sama sekali tidak memiliki apa-apa. Berdasarkan definisi di atas, maka anak jalanan tidak termasuk ibnu sabil.

 • +628115472xxx

  Jenis zakat apakah yang dapat ditanggung oleh orang lain?

  Zakat berdasarkan objeknya terbagi dua, yaitu pertama zakat nafsi (pribadi). Artinya zakat yang diwajibkan kepada pribadi-pribadi setiap muslim dan muslimah, baik dewasa maupun anak kecil, contohnya adalah zakat fitrah. Zakat jenis ini boleh dibayarkan atau ditanggung oleh orang lain.

  Sedangkan kedua adalah zakat maal (harta), yaitu zakat yang diwajibkan berdasarkan harta yang dimiliki seorang muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syaratnya, sehingga zakat maal tidak dapat ditanggung oleh orang lain. Contoh zakat maal adalah zakat profesi, zakat emas dan perak, dan lain-lain.

 • +6281321529xxx

  Bisakah seorang istri menceraikan suami tanpa persetujuan kedua belah pihak?

  Istri tidak bisa menceraikan suami, tapi istri punya peluang untuk melakukan gugat cerai (khulu) melalui pengadilan dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian pengadilan yang menjatuhkan talaknya, setelah segala sesuatunya terpenuhi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait. Gugat cerai bisa dilakukan oleh seorang istri karena antara lain:
  - Suami penzina, pemabuk, penjudi, pembunuh.
  - Suami menyakiti badan istri, tidak memberi nafkah lahir atau batin.
  - Suami berubah agamanya.

  Yang meminta cerai bisa dari pihak laki-laki atau perempuan, yang menjatuhkan cerai adalah pihak laki-laki. Adapun yang memproses penyelesaian cerai adalah pengadilan agama.

 • +6281573085xxx

  Bagaimana cara supaya bersabar dalam ujian sakit ini dan bagaimana agar hati saya tenang?

  Yakini sakit itu bisa jadi penghapus dosa dan sering mengandung hikmah yang di luar jangkauan nalar kita. Kita harus berusaha berobat kepada ahlinya. Kawal dengan doa dan munajat ke hadirat Allah SWT.

 • +628122481xxx

  Bolehkah untuk menghindari fitnah dan dosa menikah antaragama?

  Pada dasarnya Islam tidak membolehkan nikah dengan yang beda agama. Kecuali laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan ahlul kitab. Yang menjadi masalah adalah apakah orang Kristen di negara kita termasuk ahlul kitab atau bukan?

 • +6281321992xxx

  Zikir apa yang harus saya amalkan sesudah salat wajib supaya jiwa menjadi tenang?

  Zikir standar setelah salat fardhu, ialah:
  · Istigfar 3 kali.
  · Tasbih 33 kali.
  · Tahmid 33 kali.
  · Takbir 33 kali.
  · Lailaha Illah Wahdahu La Syarikalah Lahul Mulku Walahul Hamdu Yuhyi Wayumitu Wahuwa’ala Kulli Syaiin Qodir (1 kali atau 3 kali atau 10 kali).

 • +628122394xxx

  Saya ada masalah dengan teman dekat dan sudah meminta maaf. Tetapi, maaf saya itu tidak memuaskannya hingga ia pun menebar fitnah kepada teman-teman yang lain. Saya harus bagaimana?

  Yang penting Anda sudah minta maaf. Orang lain menyebar fitnah, jangan dilayani, serahkan saja kepada Allah SWT. Anda perkuat diri dengan salat, zikir, dan ibadah-ibadah lain. Anda harus yakin Allah Mahaadil dan Maha Kasihsayang.

 • +6281321107xxx

  Apabila saya pinjam uang kepada orang yang suka meminjamkan emas dan dibayarnya melebihi harga emas, apakah saya sebagai peminjam berdosa?

  Tidak boleh meminjam uang kepada orang yang membungakan uang (rentenir), walau dengan alasan meminjam emas. Kecuali kalau karena darurat, terpaksa tidak ada jalan lain. Cara mudharabah (bagi hasil) lewat bank syariah, lebih selamat dan lebih bersih.

 • +628882381xxx

  Saya punya kredit motor dari dealer dan ada ustaz yang menyatakan riba. Pemberi dan penerima kredit berdosa, apakah benar? Lalu, bagaimana solusinya?

  Dianggap riba karena banknya bergerak dalam aktivitas riba. Mencicilnya itu sendiri tidak riba asal sesuai dengan kontrak perjanjian. Oleh karena itu, kalau cicilannya lewat bank syariah, peluang riba itu kecil atau bahkan tidak ada.

 • denny12maret@yahoo.com

  Saya memiliki kredit rumah selama 10 tahun, dan tahun ini alhamdulillah sudah selesai masa kreditnya. Rumah itu sudah menjadi hak milik saya. Apakah harus dikeluarkan zakatnya?

  Tidak wajib zakat, kalau rumah tersebut untuk dipakai. Tetapi kalau rumah itu dikontrakkan, maka keluarkan zakatnya 2½ persen.

 • +62896688494xxx

  Pak kiai, adakah di dalam al-Quran atau Hadis yang menerangkan adanya kawin batin. Yaitu orang yang sudah menikah, dinikahkan lagi oleh wali atau wali hakim. Katanya untuk kelancaran rezeki, karir, dan sebagainya, tapi tidak dihadiri oleh petugas dari KUA. Jadi, menikah secara diam-diam, sebelumnya mengubah atau menambah dulu nama orang tersebut. Bagaimana menurut pandangan Islam?

  Kawin batin tidak dikenal dalam ajaran Islam. Al-Quran atau as-Sunnah tidak mengajarkan nikah batin. Nikah dalam Islam adalah ijab oleh wali qobul oleh mempelai pria. Disaksikan oleh dua orang saksi pria dewasa muslim, kemudian dicatat oleh petugas yang mewakili Pemerintah Kementerian Agama yaitu Kantor Urusan Agama. Setiap nikah yang dilakukan dengan ikhlas serta memenuhi ketentuan agama, maka akan membuka pintu rezeki dan mencegah perbuatan dosa.

 • +6281765497xxx

  Bagaimana sikap kita menghadapi orangtua yang tidak seagama? Karena bila kita menjalin silaturahim dengan mereka, mereka selalu memaksa kita untuk kembali ke agama yang sebelumnya. Mohon solusinya.

  Setiap muslim wajib khidmat kepada kedua orangtua (ayah dan ibu), walau orangtua tersebut tidak beragama Islam. Tetapi, setiap muslim tidak boleh patuh kepada siapa pun, termasuk kepada orangtua kalau perintahnya bertentangan dengan ajaran Islam, atau menjurus kepada maksiat kepada Allah SWT. Sebagai tanda sayang kepada kedua orangtua yang non muslim ialah berusaha mengajak mereka untuk menjadi muslim atau muslimah yang baik.

 • +628176543xxx

  Bagaimana caranya menyadarkan orangtua yang malas sekali salat, bahkan jarang? Sudah sering diingatkan dengan cara yang baik, tapi masih saja malas salat.

  Tidak boleh putus asa untuk terus berusaha menjadikan ayah atau ibu mau salat. Lakukan pendekatan yang baik, kemaslah ajakan tersebut dengan kata-kata yang baik. Tentu doa pun termasuk sangat penting agar orangtua tersebut mendapat hidayah Allah SWT.

 • +628123467xxx

  Pak kiai, bagaimana caranya agar tidak terjerumus dalam hubungan yang tidak halal seperti bercampur baur laki-laki dan perempuan bahkan berpacaran?

  · Jangan sekamar berduaan.
  · Jangan pergi jauh berduaan.
  · Jangan berbuat sesuatu yang dapat membangkitkan birahi.
  · Kendalikan penglihatan, jangan melihat bebas kepada bukan muhrim.
  · Isi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat.
  · Selalu ingat kepada Allah SWT.
  · Kalau sudah siap cepat nikah, kalau belum siap perbanyak saum.

 • Hamba Allah

  Saya seorang pedagang. Keuntungan yang saya dapat setelah dipotong biaya-biaya lainnya saya sisihkan untuk zakat 2,5%. Apakah perhitungannya sudah sesuai dengan syariat Islam dan siapakah yang berhak menerima zakat tersebut? Apakah keluarga terdekat, janda tua, anak yatim yang masih sekolah, mereka berhak menerimanya?

  Boleh seperti itu, tapi yang paling tepat zakat setiap tahun dari harga barang dagangan yang sudah berumur satu tahun.Yang berhak menerima zakat adalah fakir miskin, sabilillah, perantau kehabisan ongkos, amilin (pengelola zakat), yang banyak utang, mualaf.Zakat tidak boleh diberikan kepada kedua orangtua kita (ayah atau ibu) dan tidak boleh kepada orang yang dibawah tanggungan kita sehari-hari seperti anak kandung yang masih dibawah tanggungan sehari-hari.

 • +6287822511xxx

  Saya seorang istri dengan dua anak, suami saya saat ini belum bekerja. Penghasilan saya sebulan 2 juta, bersihnya 1,4 juta. Apakah saya masih wajib membayar zakat semua keluarga saya?

  Tidak wajib zakat. Kalau ada keluarkan saja infak sukarela.

 • +6285795171xxx

  Bagaimanakah dengan anak laki-laki yang dilahirkan di luar nikah? Apakah sama dengan anak perempuan, orangtuanya harus menikah (ijab qabul) lagi?

  Anak laki-laki tidak perlu pakai wali, beda dengan anak perempuan. Yang akan jadi masalah ketika bagi waris. Apakah anak lahir di luar nikah dapat warisan dari bapak atau ibu yang berbuat zina tersebut. Tentang wali ialah apakah ia boleh menjadi wali bagi adiknya yang lahir dari pernikahan atau sama-sama lahir di luar nikah.

 • +6289656509xxx

  Bagaimana hukumnya meminjam uang di koperasi yang bunganya dijadikan modal lagi, bukan untuk keperluan pribadi?

  Pada dasarnya meminjam itu hendaknya dengan cara madloroh (bagi hasil), bukan dengan membungakan. Di koperasi dimana kita ada di dalamnya sebagai anggota bisa dengan cara infak sukarela.

 • +622293015xxx

  Apakah diperbolehkan salat jumat dilaksanakan bukan di masjid, melainkan di ruang kantin/tempat makan/tempat istirahat karyawan?

  Boleh salat jumat dimana saja kecuali di atas kuburan dan di tempat yang bernajis. Tapi kalau ada masjid hendaknya berusaha di masjid.

 • Hamba Allah

  Pengertian dari taaruf itu apa? Lalu, bagaimanakah taaruf yang baik dan benar menurut pandangan Islam? Dan apakan taaruf itu dilakukan ketika dekat dengan pernikahan?

  Taaruf = perkenalan.Caranya terserah kita sepanjang tidak melanggar ketentuan agama. Yang dimaksud melanggar itu seperti sekamar berdua, pergi jauh berduaan, berbuat sesuatu yang dapat menedekatkan diri kepada zina, terlalu bebas melihat atau memandang.

 • +6285233383xxx

  Saya ingin memberikan nama anak saya dengan nama Muhammad Arfan Arsyad, tapi tidak tahu artinya. Mohon penjelasannya.

  Nama yang baik dan islami.Artinya Muhammad nama Rasulullah artinya terpuji, Arfan = pengetahuan, dan Arsyad = yang paling cerdas.

 • Hamba Allah

  Apa yang dimaksud dengan Ijma dan Qiyas?

  Ijma adalah kesepakatan atau konsesus. Kesepakatan sahabat-sahabat Nabi atau kesepakatan ulama bisa menjadi sumber hukum setelah al-Quran dan as-Sunnah.Qiyas adalah analogi dalam kaitan dengan hukum Islam ialah menganalogikan sesuatu hukum (wajib, sunnat, makruh, haram) terhadap sesuatu yang tidak ditentukan hukumnya oleh al-Quran dan as-Sunnahdengan hukum sesuatu yang ditetapkan oleh al-Quran atau as-Sunnah karena sebab-sebab sama.

 • +6287822374xxx

  Pada waktu melaksanakan salat Idul Fitri, sunnahnya ketika pulang, jalan pulang yang kita lalui harus berbeda dengan jalan ketika berangkat. Apa hukumnya jika hal itu tidak kita lakukan?

  Sunnahnya seperti itu. Pergi melalui jalan tertentu kemudian pulang lewat jalan yang lain. Kalau jalannya hanya satu atau ada jalan lain, tapi tetap menempuh jalan yang sama tidak apa-apa, namun tidak dapat nilai pahala sunnah.

 • +628179205xxx

  Ibu saya sudah meninggal, apa boleh saya berkurban atas nama ibu saya?

  Kalau almarhummah pernah bernazar kurban,tapi belum sempat melaksanakannya, maka wajib ahli waris untuk berkurban atas namanya.Tapi kalau tidak bernazar,laksanakan kurban untuk yang masih hidup.Dan kalau ingin lebih utama, berkurbanlah lebih dari satu. Kemudian berdoalah kepada Allah untuk almarhummah agar mendapat magfirah, rahmat dan surga-Nya.

 • +628977937xxx

  Pada waktu Ramadan kemarin, saya tidak penuh satu bulan puasanya karena sedang hamil tiga bulan. Bagaimana cara membayarnya? Lalu, dalam Islam apa mengenal acara tujuh bulanan?

  Anda harus membayarnya dengan qodlo saum sejumlah hari yang ditinggalkan atau membayar fidyah, memberi makan fakir miskin setiap hari satu fakir miskin dengan makanan yang biasa dimakan sehari oleh Anda. Dalam Islam tidak dikenal acara tujuh bulanan.

 • +6289668695xxx

  Kalau berprasangka dilarang oleh Allah, apakah yang saya alami bisa dimasukkan ke dalam prasangka ketika saya merasa hal itu pasti terjadi?

  Yang dilarang adalah berprasangka jelek kepada orang lain atau kepada Allah SWT. Kalau prasangka yang baik,tidak termasuk buruk sangka. Kehati-hatian dalam menentukan suatu sikap juga tidak termasuk prasangka jelek.

 • Hamba Allah

  Kalau puasa sunah di bulan Muharam, kita mulai melaksanakan saum dari tanggal 9-10 Muharam, tidak dari tanggal 1Muharam. Apakah itu tidak apa-apa?

  Saum Muharram yang tepat ialah pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Selain saum bulanan 13, 14, 15 dan saum mingguan Senin & Kamis.

 • +6285832741xxx

  Bagaimana hukumnya jika orang belum diakikah, tapi dia sudah berkurban?

  Tidak apa-apa. Karena aqiqah itu sunnah hukumnya dan waktu aqiqah itu pada hari ke-7, 14 atau 21 dari hari kelahiran. Sedangkan kurban itu setiap tahun.

 • +6285223163xxx

  Apakah sah zakat saya, bila dibayar tiap bulan atau tanpa menunggu 1 tahun ketika mendapat keuntungan karena khawatir dan saya langsung potong 2,5% sebelum saya gunakan untuk keperluan?

  Boleh zakat diberikan sebelum waktunya, tapi tidak boleh setelah habiswaktunya. Kecuali zakat fitrah yang harus sampai kepada mustahik pada tanggal 1 Syawal.

 • +6285789895xxx

  Mertua saya seorang syiah. Dia tidak pernah memaksa saya dan istri untuk menjadi syiah, tapi beliau sering menyampaikan pemahaman beliau ke kami. Sikap saya sebagai menantu tidak menolak dengan keras demi menjaga hubungan baik dan keterbatasan ilmu yang saya miliki. Bagaimana seharusnya saya bersikap? Buku apa yang harus saya pelajari untuk menjaga akidah dan menyadarkan mertua saya?

  Sikap Anda sudah tepat. Selanjutnya Anda harus belajar tentang teologisyiah, terutama pandangan-pandangannya yang berbeda dengan sunni. Sudah banyak buku yang ditulis tentang syiah tersebut. Anda bisa menghubungi kantor-kantor ormas Islam, MUI setempat atau ke toko-toko buku.

 • +622519129xxx

  Saya punya anak perempuan usia 6 tahun, waktu bayi belum diakikah. Niatnya, tahun sekarang saya mau berkurban untuk anak saya. Sebaiknya akikah dahulu atau kurban?

  Lakukan kurban pada waktunya.

 • +622519791xxx

  Saya laki-laki belum menikah, usia 39 tahun. Terkadang untuk melakukan hasrat seksual, melakukannya dengan onani rutin seminggu sekali. Apa itu boleh, karena saya belum punya jodoh/pasangan?

  Beberapa pakar (fuqaha) berbeda pendapat tentang onani. Ada yang menyebutnya haram, karena melakukan aktivitas seksual tidak sesuai dengan peruntukannya. Ada pula yang mengatakan boleh jika dilakukan sendiri, tidak melibatkan orang lain, dengan alasan untuk menyalurkan nafsu seksual tanpa harus melakukan zina dengan orang lain, khususnya lain jenis.

  Kalau boleh saya menyarankan, usia Anda yang sudah 39 ini sebaiknya segera menemukan jodoh secara normal, karena menikah secara wajar merupakan salah satu sunnah Nabi. Di antara tujuan filosofis pernikahan memang untuk menyalurkan hasrat seksual yang sudah menjadi fitrah manusia, tapi dilakukan sesuai proses wajar dan normal. Pernikahan juga menjadi solusi sehat dan halal untuk dapat menghindari praktik-praktik yang tidak wajar seperti perilaku onani itu.

  Jika ada persoalan dengan jodoh, saya kira seusia Anda perlu ada mediator yang dapat membantu menemukan jodoh. Jadi, sebaiknya, segeralah menikah sesuai anjuran Allah dan Rasul-Nya.

 • +622519791xxx

  Apa yang dimaksud tahlilan dari 1-7, 40 dan 100 harinya. Bagaimana bagi yang tidak mampu untuk acara sedekahnya? Apa alam barzah itu?

  Tahlilan itu sebuah tradisi keagamaan yang sudah sangat kuat dilaksanakan pada sebagian kalangan umat Islam Indonesia. Secara bahasa, tahlil sendiri berarti mengucap nama Allah. Tentu baik. Apalagi isinya, upacara tradisi itu berisi pengajian dan bacaan-bacaan yang baik-baik. Yang kemudian menuai kontroversi itu adalah praktik acara yang ditentukan hari-harinya: 1, 7, 40, 100 hari dan seterusnya. Jadi, untuk menghindari kontroversi itu, bacalah doa-doa, bacaan al-Quran, serta bacaan baik lainnya, kapan saja, bahkan setiap hari pun baik-baik saja.

  Selain itu, yang kemudian menuai kontroversi juga adalah dalam hal sedekah yang “seolah-olah” diwajibkannya tersebut. Karena itu, disyaratkan untuk tidak membebani keluarga almarhum, seperti “semacam” adanya keharusan menyediakan sedekah dan lain-lain.

  Sedangkan alam barzah adalah alam kubur (bukan kuburan dalam bahasa Sunda), alam transit setelah meninggal dan hari akhirat. Sejak alam barzah ini seseorang sangat bergantung pada amalnya sendiri, dan doa anak saleh. Dalam konteks inilah, tahlilan dalam pengertian doa-doa sebaiknya dilakukan oleh anak-anak almarhum sebagai bagian dari perwujudan kesalehan seorang anak kepada orangtuanya.

 • +6285721135xxx

  Apakah wudhu dan salat saya sah kalau sedang memakai obat tempel salonpas? Dan salat fajar dan salat rawatib (qabliyah) baiknya dikerjakan sebelum atau sesudah adzan?

  Wudhu yang menjadi salah satu prasyarat salat tetap sah meskipun ada salonpas menempel pada salah satu anggota badan yang seharusnya terkena basuhan air wudhu dengan syarat, salonpas itu ditempel pada saat seseorang sedang dalam keadaan suci (punya wudhu). Jadi, kalau mau pasang salonpas, sebaiknya sedang suci, sehingga ketika batal dan mau berwudhu kembali, salonpas tidak usah dibuka lagi. Karena itu, jika wudlunya sah, maka otomatis dari segi suci dari hadas, salatnya pun insya Allah sah.

  Salat qabliyah shubuh, dilaksanakan setalah masuk waktu, atau sesudah dikumandangkan adzan. Bahkan baik juga salat sunah itu dilaksanakan di rumah setelah adzan, sehingga setibanya di masjid tinggal salat sunah tahiyyatul masjid.

 • +6285224448xxx

  Suami saya kurang ingatan. Karena sudah tidak sabar, saya minta talak. Sah tidak jika suami menalak saya?

  Harus diselidiki sampai seberapa jauh tingkat kurang ingatannya. Kalau istri minta cerai lebih baik ditempuh dengan proses khulu, yaitu gugat cerai melalui pengadilan agama setempat.

 • +622270370xxx

  Berdosa tidak jika istri tidak percaya lagi kepada suami dengan dasar suami suka bohong. Dan boleh tidak jika istri mendoakan jelek pada suami?

  Tidak percaya kepada suami karena suami suka bohong adalah wajar. Tapi berusahalah agar tidak buruk sangka. Dan, seorang muslim tidak boleh mendoakan jelek kepada orang lain apalagi kepada suami sendiri. Soal dikabulkan atau tidak sepenuhnya wewenang Allah. Kalau dikabulkan maka istri yang mendoakan akan mendapat bagian dari penderitaan suami tersebut.

 • +628562190xxx

  Saya menikah genap satu minggu, adapun istri saya ternyata adalah seorang lesbi. Doa apa yang harus saya amalkan supaya istri tidak melanggar kodratnya sebagai perempuan?

  Anda harus mampu memberi kepuasan yang lebih dari apa yang ia dapatkan dari teman lesbinya. Anda jangan memberi peluang ia berhubungan dengan teman lesbinya. Anda juga harus menyadarkannya dan tidak memberi peluang untuk berbuat hal yang terlarang itu. Doakan agar ia mendapat hidayah dan bimbingan Allah SWT.

 • +622270061xxx

  Seandainya kita berbohong atas nama Allah, apakah itu dosa?

  Berbohong atas nama Allah lebih besar dosanya. Kalau disertai sumpah atas nama Allah, selain harus tobat juga harus kifarat memberi makan 10 fakir miskin atau puasa 3 hari.

 • +622270081xxx

  Saya pinjam uang ke bank dengan jaminan rumah dan bunga 1,5%. Apabila uangnya saya pakai untuk usaha dagang, apakah keuntungannya juga haram?

  Usaha dagang selain butuh modal, juga butuh keberkahan dan kesucian nilai. Dan semua itu hanya bisa didapat bila sejak awal harus dijalankan dengan harta yang suci juga. Harta yang tidak tercemar dengan harta ribawi yang diharamkan Allah, karena keharaman bank konvensional itu sudah jelas mutlak haramnya dan tidak mungkin ditawar-tawar lagi. Para ulama sudah berkumpul untuk membuat konsensusini dan kita harus bisa komitmen.Jangan sampai kita terburu-buru mengatakan bahwa hal ini darurat atau kepepet, padahal sebenarnya masih mungkin ada alternatif lainnya yang masih bisa diusahakan.

 • +6288882265xxx

  Apakah uang asuransi (misalnya asuransi kecelakaan dari Jasa Raharja) harus dikeluarkan zakatnya?

  Uang dari asuransi tidak termasuk harta yang wajib dizakati. Dan tidak dapat dianalogikan terhadap harta rikaz (harta temuan). Kecuali jika bentuk asuransi yang kita lakukan berbentuk link. Karena ada unsur investasinya, maka jika telah mencapai nishab setara 85 gram emas dan telah berlalu satu haul wajib dikeluarkan zakat sebanyak 2,5 % dari total investasi dana kita. Tetapi jika kita ingin mengeluarkan dari sebagian uang yang kita terima untuk saudara-saudara kita yang lainnya itu adalah lebih baik. Ciri orang yang bertakwa menurut al-Quran surah AliImran [3] ayat 134 adalah: “Orang-orang yang menafkahkan, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”

 • +6282398633xxx

  Saya Rachman, 30 tahun. Saya sudah berpacaran 1 tahun lebih dan selama kami pacaran. Kami sudah banyak berbuat yang baik. Saya ingin menikahinya supaya hubungan kami menjadi halal. Tetapi, saya bingung karena belum mempunyai modal dan pekerjaan mapan. Apa yang harus saya lakukan supaya bisa cepat menikah?

  Anda harus berusaha terus dan berdoa agar secepatnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Kalau masih belum dapat pekerjaan dan Anda ingin cepat nikah, beritahukan keadaan Anda tersebut kepada calon istri. Dan terus terang berbicara dengan orangtua Anda tentang kemungkinan untuk sementara,Anda akan membebani orangtua. Lakukan istikharah berkali-kali. Tetapi kalau solusi itu tidak mungkin dilakukan, perbanyaklah saum sunnah seperti Senin-Kamis atau 13, 14, 15 Hijriah atau saum Daud, sambil berdoa terus kepada Allah.

 • +6282120997xxx

  Saya yang digugat cerai sama istri, sudah diputus di PA. Tetapi, sampai sekarang mantan masih suka bersama ke mana-kemana. Lalu saya minta balik, tapi dia minta saya seperti dulu baru dia mau. Saya sekarang penuhi kebutuhan dia dan anak-anak, bahkan kerjaannya saya yang bantu. Tetapi kalau ada dia tidak sreg dalam urusan pekerjaan dan dia menuntut lebih dari itu. Bagaimana sebaiknya sikap saya?

  Kalau sudah cerai dan habis masa ‘iddah tentu harus sudah putus maka berlakulah ketentuan-ketentuan tentang pergaulan lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Kalau mau kembali lakukan istikharah, setelah Anda tahu betul bahwa benar-benar istri Anda itu muslimah yang baik. Kalau sudah tahu ia bukan muslimah shalihah,Anda tidak perlu berfikir untuk kembali.

 • +6281234612xxx

  Saya punya seorang teman yang selalu membuat sakit hati. Padahal saya sudah berusaha untuk mengubah sifat dan bahkan saya selalu mengalah bila dia membicarakan masalah pekerjaan. Status dia adalah anak buah saya. Bagaimana menyikapi untuk ke depannya supaya hubungan kami baik? Kami sesama muslimah yang berhijab.

  Kalau teman Anda itu terus membuat sakit hati Anda, lebih baik Anda tidak melakukan aktifitas bersama yang bersangkutan. Anda tidak berteman dekat dengan yang bersangkutan, tetapi silaturahmi dengannya jangan diputuskan. Menghindarkan diri dari peluang dosa itu penting agar kita tidak terjebak dalam dosa.

 • +6285721969xxx

  Benarkah menerima makanan dari acara tahlilan itu haram?

  Yang haram bukan makanannya. Tetapi mengadakan upacara ritual atau membuat kegiatan terkesan semacam pesta makan-makan pada saat ada keluarga yang sedang berduka, atau ada yang meninggal dunia di tempat duka, ini yang bertentangan dengan Sunnah Rasul.

 • +6285720106xxx

  Saya mempunyai ayah yang gemar menikah. Waktu senang meninggalkan ibu saya, dan waktu susah balik lagi ke ibu saya. Bagaimana cara menghadapi ayah yang seperti ini?

  Beri nasihat, saran dan masukan bahwa perbuatan tersebut dosa. Kalau tidak mampu oleh kita sebagai anak, cari orang lain yang berwibawa menghadapinya untuk menasehati bapak anda itu. Lakukan juga evaluasi, kenapa orangtua Anda itu berlaku seperti itu.

 • +6285720106xxx

  Apa hukum bagi orang yang menggugurkan janinnya? Bagaimana cara bertobat yang benar agar dapat diterima dan diampuni dosanya oleh Allah SWT?

  Menggugurkan janin adalah dosa besar. Kalau janin yang digugurkan itu sudah berusia lebih dari 4 bulan, dosanya sama dengan membunuh manusia yang sudah lahir. Harus dihukum qisos. Yang bersangkutan wajib tobat dengan benar dan menebus dosanya itu dengan banyak beramal soleh.

 • +6281572262xxx

  Apakah aset rumah tangga yang nilainya kurang lebih Rp25 juta perlu dibayarkan zakatnya?

  Aset rumah tangga berapa pun nilainya tidak kena kewajiban zakat. Tetapi, kalau Anda mau mengeluarkan infak setiap kali membeli peralatan rumah tangga baru, tentu hal itu adalah lebih baik. Insya Allah lebih berkah.

 • +6285249146xxx

  Mana yang lebih penting, berzakat untuk anak yatim atau untuk orangtua? Sedangkan orangtua hanya tinggal satu orang, sudah tua dan tinggal dengan anak satu-satunya?

  Saya kira dua-duanya penting. Jika harta yang Anda miliki telah mencapai nishab, maka zakatnya wajib Anda keluarkan. Sedangkan untuk orangtua Anda, jangan mengambil dari pos zakat, tetapi pos yang lainnya. Semoga Allah mengaruniakan kemampuan untuk berbuat terbaik kepada orangtua kita. Aamiin.

 • +6281564675xxx

  Pak kiai, dalam membagikan zakat maal, manakah yang lebih baik, kepada beberapa orang dengan jumlah besar, atau kepada banyak orang dengan jumlah kecil?

  Yang lebih tepat adalah yang bisa memberdayakan para mustahik (dhuafa/fakir miskin), sehingga kondisi ekonomi mereka bisa lebih mandiri, dan tidak lagi bergantung secara penuh kepada para muzakki (pemberi zakat).

 • +6281321391xxx

  Bagaimana hukumnya orang Islam yang suka pada anjing dan memeliharanya, padahalkan anjing itu najis?

  Rasulullah saw bersabda barangsiapa yang memelihara anjing, selain anjing pemburu atau penjaga tanaman dan binatang, maka pahalanya akan berkurang setiap hari satu qirat (besarnya diibaratkan dengan Gunung Uhud di Madinah-red).

 • +6285222995xxx

  Apakah termasuk musyrik kalau kita menanyakan tentang jodoh kepada seorang ustaz?

  Yang termasuk musyrik itu ialah ramalan (orangnya disebut ‘arraf = peramal nasib) Jadi, kalau yang disampaikan ustaz tersebut bukan ramalan, tapi kriteria, tipe, karakter, atau yang lainnya, jadi tidak apa-apa. Perhatikan saja isi atau materi yang disampaikannya.

 • +6281314987xxx

  Di mana letak kemuliaan perempuan, apakah menjadi istri kedua adalah mulia?

  Kemuliaan seorang perempuan terletak pada ketaqwaannya kepada Allah SWT, kesetiannya kepada suami, dan kebaikannya kepada orang lain. Jadi, istri kedua atau istri pertama bisa menjadi mulia bila memenuhi ketentuan ini.

 • +6281394190xxx

  Kalau menerima uang pada saat pemilihan kades, apa hukumnya? Ada yang mengatakan uangnya terima saja karena itu rezeki, tapi soal memilih pada orang yang lain.

  Uang yang beredar pada saat pilkades (juga pilkada, pilgub, pilpres dan pemilu pada umumnya) adalah sejenis politik uang (money politic) untuk mendulang dukungan suara dari konstituen (pemilih). Cara ini jelas merupakan kelicikan pelakunya.

  Dengan politik uang tersebut akan muncul karakter-karakter pemimpin, siapa kuat siapa menang, yang merugikan semua pihak, misalnya menutup peluang munculnya pemimpin adil yang mengedepankan unsur nurani dan pelayanan.

  Munculnya pemimpin yang korup, yang mana dia dibebani utang bekas politik uang yang dia danai. Pemimpin seperti itu senantiasa memelihara kebodohan dan perpecahan masyarakat untuk melanggengkan jabatannya. Maka semakin jauhlah kita dari cita-cita baldatun thayyibatun warabbun ghafur (negeri yang makmur di bawah ampunan dan rahmat Allah SWT).

  Beredarnya politik uang akan menimbulkan dilematika di masyarakat. Jika uang itu kita tolak, tetap akan beredar juga kepada yang lainnya. Namun apabila kita terima, kita meragukan kehalalannya.

  Oleh karena itu bisa benar juga pendapat yang mengatakan bahwa uangnya terima saja karena uang tersebut pada hakikatnya adalah hak masyarakat. Ada pun dalam soal memilih, pilihlah calon kades secara obyektif sesuai dengan nurani.

 • +62813226936xxx

  Bagaimana cara membela Palestina sementara kita ada di Indonesia?

  Membela Palestina sekarang ini dengan selalu mendoakannya, berinfak untuk mendukung perjuangannya, bisa juga dengan tidak membeli produk yang mendukung Israel. Jadi muslim yang baik dan jadilah penyeru Islam yang baik dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Bela kaum muslimin yang tertindas di mana pun, kapan pun dengan semua kemampuan yang kita miliki.

 • +62811249xxx

  Bagaimana keputusan pengadilan agama jika seorang tentara yang ingin bercerai harus mendapatkan izin dari atasan, sementara ia sudah dua tahun mereka berpisah?

  Soal keputusan pengadilan agama tentu akan terkait dengan ajaran agama dan peraturan pemerintah. Secara agama kalau seorang sudah mengikrarkan talak, maka sejak itu juga sudah terjadi perceraian antara suami yang mengikrarkan talak istrinya tersebut.

 • +6281320635xxx

  Apakah diperbolehkan dalam Islam untuk meminta bantuan doa pada orang pintar yang islami? Sedangkan orang pintar tersebut bisa memanggil jin qorin.

  Meminta didoakan kepada siapa pun boleh saja sepanjang yang bersangkutan seorang muslim. Dan cara doanya tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

 • +62818623xxx

  Zakat perdagangan dikeluarkan 2,5 persen itu dari modal atau dari laba?

  Zakat perdagangan dihitung dari seluruh modal/harta perdagangan (di luar sarana dan prasarana) ditambah laba dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya. Kemudian dikeluarkan 2,5% sebagai zakatnya.

 • +628122392xxx

  Saya membeli rumah dengan uang muka 26 juta. Bagaimana zakatnya?

  Bila rumah tersebut sebagai rumah tinggal sendiri atau kebutuhan pokok, maka tidak ada kewajiban Anda untuk membayar zakatnya. Namun, bila rumah tersebut merupakan investasi apalagi memiliki kecenderungan mewah, maka tunaikanlah zakatnya saat sudah menjadi milik Anda sepenuhnya dan telah mencukupi waktu satu tahun (haul). Zakatnya 2,5% dari harga rumah tersebut.

 • +6285628820xxx

  Apakah boleh mengeluarkan zakat harta untuk keperluan pembangunan masjid dan madrasah?

  Para ulama berbeda pendapat tentang penggunaan zakat untuk sarana pembangunan fisik. Pembangunan sarana fisik lebih baik diambil dari dana infak, sedekah atau wakaf. Kalau akan digunakan juga dari zakat hanya diambil dari asnaf, sabilillah atau ‘amilin atau sarana itu memang diperuntukkan untuk mustahik zakat (fuqara, masakin, dan lain-lain).

 • Hamba Allah

  Bagaimana hukumnya kalau seseorang mengeluarkan zakat atau sedekah dengan harta subhat?

  Zakat, sedekah dan pemberian lainnya harus diambil dari harta yang halal. Tapi harta subhat disedekahkan lebih baik daripada digunakan, dipakai, dimakan sendiri atau keluarga sendiri.

 • +6285703168xxx

  Apakah benar kalau kita menengok orang yang sedang sakit ke rumahnya, lalu kita disuguhin minuman atau makanan, maka tidak boleh diminum atau dimakan, karena pahala kita akan hilang?

  Kalau kita menengok orang yang sakit, kita tidak boleh membebani yang sakit atau membebani keluarganya, baik moril maupun materil. Tidak boleh menggambarkan bahaya penyakitnya kepada pasien dan tidak boleh makan-makan di rumahnya. Tapi kalau sekadar minum atau makan-makanan kecil yang dihidangkan, tidak apa-apa memakan atau meminumnya untuk menghormati keluarga yang menyuguhkan.

 • +6281320731xxx

  Saya meminjam uang di bank atas nama ayah saya dengan jaminan pensiun. Ayah saya meninggal dunia dan utangnya sudah dibebaskan oleh bank (jangka waktunya 4 tahun lagi). Apakah secara syariat ayah saya sudah terbebas dari utangnya? Apakah saya masih harus mencicil utangnya? Atau apa yang harus saya lakukan?

  Kalau utang sudah dibebaskan oleh orang yang mengutangkan, maka utang tersebut tidak wajib dibayar lagi. Tapi kalau belum dibebaskan, maka utang itu harus dibayar ahli waris, terutama oleh anak-anaknya.

 • +6285624163xxx

  Saya mempunyai adik ipar yang kurang begitu paham ajaran Islam. Kemudan, ada seorang teman mengajaknya mengikuti semacam pengajian, tetapi jumlahnya tidak begitu banyak. Semenjak mengikuti pengajian tersebut, dia tidak pernah salat lima waktu. Kadang salatnya hanya satu rakaat. Saya pernah menasihatinya malah terjadi pertengkaran. Bagaimana untuk menasihatinya agar adik ipar saya itu sadar?

  Kalau ada ajaran yang mengajarkan tidak salat atau salat hanya satu rakaat, pasti ajaran tersebut tidak benar atau sesat. Pengajian yang eksklusif tidak menerima masukan dari yang lain, apalagi sampai menanamkan fanatisme yang berlebih-lebihan perlu diwaspadai. Ajaran Islam itu tidak ada yang harus ditutup-tutupi. Seorang muslim harus siap menerima masukan dari mana pun. Orang atau kelompok yang mengajarkan ajaran sesat harus disadarkan.

  Kalau menggunakan nama Islam dan membahayakan bagi kesucian Islam atau keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat bisa dilaporkan kepada yang berwajib. Tapi yang lebih baik tentu dengan dialog, diskusi dan pendekatan dakwah yang arif, santun dan simpatik, agar mereka sadar dan harga dirinya tidak terganggu.

 • +6287823363xxx

  Bagaimana hukumnya pernikahan yang dilakukan saat perempuannya sudah hamil duluan?

  Kalau hamil karena nikah, tidak boleh dan tidak sah. Kalau hamil karena zina dan nikah dengan laki-laki yang berbuat, ulama beda pendapat. Kalau ingin selamat dari perbedaan pendapat, nikahkan setelah anaknya lahir.

 • +6287872446xxx

  Allah menciptakan dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Tetapi mengapa banyak laki-laki yang mengikuti perempuan. Contohnya, telinga memakai anting (tindik). Apa hukumnya dalam Islam dan berdosakah?

  Islam melarang laki-laki berpakaian menyerupai pakaian perempuan dan sebaliknya juga begitu, perempuan tidak boleh berpakaian dengan pakaian yang mirip pakaian laki-laki.

 • +6281809548xxx

  Apa boleh menjual ginjal saya? Soalnya saya terjerat utang dari rentenir. Saya sudah kerja keras, tetapi utang tidak lunas-lunas.

  Akadnya jangan menjual sebab kita tidak boleh menjual anggota badan kita. Anda membantu orang lain dengan apa yang Anda miliki. Dan orang lain membantu Anda dengan apa yang orang lain miliki dan Anda perlukan.

 • +6289655355xxx

  Apakah hukumnya wajib bila ada ibu yang sedang hamil membawa benda-benda seperti gunting kecil, pisau kecil, bawang putih, dan panglai. Tujuannya untuk melindungi kandungan dari gangguan setan?

  Perbuatan tersebut bukan dari Islam, bahkan bisa bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau diyakini sebagai sesuatu yang memberikan keuntungan atau keselamatan, bisa termasuk syirik karena menyakini adanya azimat.

 • +6289656498xxx

  Apakah hukum orang berzina? Dan bagaimana cara bertobat yang benar agar dapat diterima Allah SWT dan dapat terhindar dari perbuatan tersebut?

  Orang berzina adalah orang yang berdosa besar. Menurut al-Quran yang bersangkutan harus dicambuk 100 kali. Kalau ia lakukan berulang kali berarti ia menjadi orang asik yang dimurkai oleh Allah. Dan lebih besar lagi dosanya kalau berzina dengan yang sudah punya suami atau istri (zina muhson).

  Tobat ialah berhenti dari dosa, menyesal atas dosa, bertekad atau berjanji tidak akan mengulangi, dan memperbanyak amal kebaikan. Kalau dosa tersebut ada kaitan dengan manusia, maka harus meminta maaf kepada orang tersebut. Kalau ada kaitan dengan harta, maka harta tersebut harus dikembalikan.

 • +6285869217xxx

  Saya pernah melihat tidak hanya sekali, ada orang sedang salat sunah baru dapat satu rakaat terus tidak dilanjutkan karena ia mendengar iqomat. Tanda bahwa salat berjamaah akan dimulai. Apakah itu ada tuntunannya? Mohon penjelasannya?

  Yang paling tepat salat dilanjutkan dengan sedikit mempercepat salat sunahnya. Sebaiknya jangan qomat dulu kalau ada yang masih salat qabliah.

 • +6285722915xxx

  Kalau orang yang dipasang sususk, diterima tidak ibadahnya?

  Kalau bisa cabut susuknya. Bertobat kepada Allah, jangan percaya akan kekuataan atau manfaat susuk. Insya Allah ibadah akan diterima.

 • +6287725607xxx

  Saya ingin menanyakan mengenai hadis bahwa umat Islam akhir jaman akan tergolong-golong dan hanya ahli sunah wal jamaah saja yang benar. Bagaimana maksudnya? Apa ada hubungannya dengan harokah? Kalau ia, harokah mana yang sesuai dengan ahli sunah wal jamaah?

  Haditsnya: “Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu yaitu yang mengikuti aunnahku dan mengikuti jejak langkah sahabat-shahabatku.” Jadi, apapun namanya sepanjang mengikuti sunah Rasul dan meneladani sahabat-sahabat Nabi, insya Allah selamat.

 • +6285795171xxx

  Apakah suatu keharusan salat tobat bila melakukan sebuah dosa besar? Apakah tidak cukup hanya dengan benar-benar menyesali dan memohon ampunan-Nya?

  Wajib bertobat, caranya antara lain diawali dengan salat seperti salat malam, salat syukrul wudhu, dan lain-lain. Taubat itu artinya berhenti dari dosa, menyesal atas dosa dan berjanji tidak akan mengulangi.

 • +6281929463xxx

  Bagaimana menghadapi istri yang suka nyolot omongan suami, termasuk ketika tukar pikiran, bukannya malah menyemangati. Apakah salah didiamkan saja karena hati panas melihat tingkah lakunya? Pernah saya tidak menegur sapa dalam jangka waktu yang lama, apa hukumnya?

  Kewajiban suami menyadarkan, mendidik dan mendewasakannya. Caranya bisa dengan nasihat, doa atau sanksi-sanksi tertentu.

 • +6285722200xxx

  Kapan waktu untuk berpuasa di bulan syawal? Bagaimana hukumnya? Lalu mana yang harus didahulukan, puasa Syawal atau qodho?

  Saum sunnat 6 hari di bulan Syawal boleh dilakukan kapan saja selama bulan Syawal. Kalau punya qodho saum, sebaiknya yang wajib dulu yaitu saum qodho.

 • +6289656509xxx

  Bolehkah meminjam uang dari koperasi untuk dibelikan perhiasan dan membayarnya dengan cara dicicil? Bagaimana hukumnya?

  Caranya diatur. Emasnya dibeli oleh koperasi, setelah itu Anda mencicil ke koperasi sesuai dengan harga kesepakatan antara penjual dan pembeli.

 • +6285722200xxx

  Ibu dan kakek saya berada di kota yang berbeda. Ibu saya ingin membayar zakat atas nama kakek di kota A. Bagaimana jika kakek sudah membayar zakat sendiri di kota B? Apakah boleh zakat 2 kali atas nama yang sama?

  Zakat itu tidak boleh kurang, tapi kalau lebih tidak apa-apa. Paling tidak kelebihan dari jumlah zakat bisa menjadi sedekah.

 • +628972580xxx

  Halalkah tabungan saya, bila tabungan tersebut dipinjamkan menggunakan bunga dan hasil bunga itu dibagikan ke penabung, dan peminjamnya ada yang bukan penabung?

  Meminjamkan dan meminjam uang apa pun kalau memakai bunga tidak boleh, yang boleh adalah bagi hasil.

 • +6281328731xxx

  Bagaimana hukumnya jika bernazar dengan hati yang tidak baik, tetapi diakhiri dengan kebaikan?

  Nazar baik atau tidak baik dalam hati tidak dinilai sebagai nazar. Tapi kalau nazar baik, telah dinilai sebagai amal kebaikan.

 • +628123055xxx

  Bolehkah mencintai lelaki yang ternyata sudah mengkhitbah perempuan lain ? Ataukah harus melupakannya?

  Sekadar mencintai tidak dilarang. Tetapi kalau sampai ada komitmen untuk untuk menikah, berarti mendekati kemudharatan dan mengundang permusuhan. Sebaiknya rasa cinta itu untuk sementara disalurkan dalam bentuk doa saja. Tidak boleh kita berbuat sesuatu yang orang lain tersinggung atau tersakiti. Jodoh itu ditentukan oleh Allah SWT. Kita tinggal ikhtiar yang sesuai dengan ajaran agama dan berdoa. Berusaha melupakannya merupakan langkah yang aman.

 • +628566642xxx

  Apakah dosa bila istri tidak memberikan nafkah batin kepada suaminya?

  Istri tidak memberi nafkah batin padahal suami memerlukannya adalah dosa. Dan menurut hadis, perempuan tersebut dikutuk oleh malaikat. Tetapi kalau suaminya rida karena berbagai alasan, serta ia tidak akan memenuhi hajat seksualnya kepada perempuan lain yang bukan istrinya, hukumnya tidak apa-apa sepanjang tidak mengakibatkan kemudharatan kepada yang bersangkutan atau kepada sang istri.

 • +628132442xxx

  Pak kiai, apa itu arti dari tawasul? Mohon penjelasannya.

  Tawasul adalah perantara atau berdoa dengan memakai perantara. Tawasul tidak boleh kalau bertawasul kepada orang yang sudah wafat. Tapi tawasul menjadi baik kalau:
  a. Tawasul dengan memanggil Allah dengan sifat-sifatnya yang baik.
  b. Tawasul dengan amal kebajikan seperti salat, saum, infak, umrah, dan lain-lain.
  c. Tawasul dengan meminta didoakan kepada orang-orang saleh yang masih hidup.

 • +628570204xxx

  Bagaimana caranya agar tidak mengulang kesalahan dengan meminjam uang ke ‘bank keliling’? Di satu sisi butuh uangnya, di satu sisi tahu meminjam uang kepada lintah darat itu tidak boleh. Mohon solusinya.

  Meminjam uang kepada rentenir, baik pribadi maupun lembaga tidak boleh. Kecuali dalam keadaan terpaksa karena tidak ada jalan lain dan keperluan dana tidak bisa ditangguhkan.

  Solusinya cari pinjaman dalam bentuk modlorobah (bagi hasil) di bank syariah, koperasi syariah, atau baitul maal. Jika kepada pribadi atau individu, jangan ada ketentuan membayar bunga yang ditentukan. Jika pada saat membayar Anda memberi infak suka rela sebagai tanda terima kasih, itu tidak apa-apa.

 • +622270401xxx

  Apa ada hadis mendoakan bayi yang baru lahir harus sambil menempelkan jari ke kening atau pipi? Terus, bagaimana Nabi mencontohkanya?

  Saya belum menemukan hadis yang persis seperti itu. Yang dianjurkan menyambutnya dengan mengucapkan Kalimat Allah di telinganya.

 • +628127843xxx

  Bagaimana hukumnya menurut Islam tentang nikah sirri dan nikah kontrak? Apalagi pelaku nikah siri mau dipidanakan. Mohon penjelasannya.

  Pada dasarnya nikah itu tidak boleh sirri tapi harus dipublikasikan agar masyarakat tahu bahwa yang bersangkutan punya suami atau istri. Kalau yang dimaksud dengan kawin kontrak itu kawin mut’ah, tidak boleh. Kalau nikahnya seperti biasa tapi diniatkan untuk jangka waktu tertentu, nikahnya bisa sah tapi secara moral tidak baik.

 • +622292218xxx

  Bagaimana hukumnya kalau tertidur saat khutbah jumat berlangsung?

  Kalau tertidurnya sambil duduk dan dijamin tidak ada yang keluar dari dubur atau qubul, tidak batal wudlunya tapi tidak dapat pahala mendengar khutbah. Kalau tidurnya nyenyak usahakan wudhu lagi sebelum salat.

 • +6287821712xxx

  Bagaimana hukumnya kalau kita kerja di bank konvensional (bukan syariah)?

  Yang bekerja di suatu tempat yang ada praktek-praktek yang tidak sesuai dengan Islam, paling tidak ada yang subhat, dalam keadaan tertentu bisa termasuk kondisi darurat atau keterpaksaan.

 • bertrand.bertrands@yahoo.com

  Setelah dewasa, apakah boleh melaksanakan akikah untuk diri sendiri? Bolehkan mengakikahkan orangtua/keluarga yang sudah wafat?

  Pelaksananan akikah pada hari ke-7 atau kalau tidak bisa, pada hari ke-14 atau ke-21. Bagi yang sudah melewati usia tersebut diganti saja dengan kurban pada saatnya. Yang sudah wafat tidak perlu di akikahkan.

 • +6281328311xxx

  Apakah kita diperbolehkan saum Daud dengan niat selama satu bulan?

  Boleh saum Daud hanya selama satu bulan, tapi jangan diniatkan sejak awal untuk satu bulan.

 • +6285221214xxx

  Saya adalah seorang pemuda, setiap kali saya bertemu pacar, selalu ingin berbuat maksiat, padahal saya tahu itu adalah dosa besar. Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan tersebut?

  Cepat nikah atau perbanyak saum. Usahakan jangan ketemu berduaan di tempat tertutup dan kendalikan penglihatan.

 • +6285722000xxx

  Apakah boleh meminjam uang wakaf untuk usaha? Kalau boleh apakah harus bagi hasil? kalau ada bagi hasil, berapa bagi hasilnya?

  Harta wakaf itu harta abadi, tidak boleh hilang. Kalau akan dipinjamkan harus betul-betul ada jaminan tidak akan hilang. Mudlorobah atau bagi hasilnya tidak ada ketentuan. Lebih banyak untuk harta wakaf tentu lebih baik.

 • +6285294862xxx

  Bila ada keluarga yang tidak mampu membayar zakat fitrah, bolehkah seseorang membayarkannya?

  Boleh, ibadah maliah (ibadah harta) boleh dilakukan oleh orang lain.

 • +6281572193xxx

  Insya Allah saya akan menunaikan ibadah haji, apakah betul ada zakat haji? Kalau ada, berapa persen zakatnya?

  Tidak ada zakat haji, yang ada infak yang persentasenya tidak ditentukan oleh Rasul, tapi diserahkan kepada yang bersangkutan. Boleh infak ditentukan oleh umara (penguasa muslim) atau oleh yang bersangkutan.

 • +6285795171xxx

  Apakah suatu keharusan salat tobat bila melakukan sebuah dosa besar? Apakah tidak cukup hanya dengan benar-benar menyesali dan memohon ampunan-Nya?

  Wajib bertobat, caranya antara lain diawali dengan salat seperti salat malam, salat syukrul wudhu, dan lain-lain. Taubat itu artinya berhentidari dosa, menyesal atas dosa dan berjanji tidak akan mengulangi.

 • +6281929463xxx

  Bagaimana menghadapi istri yang suka nyolot omongan suami, termasuk ketika tukar pikiran, bukannya malah menyemangati. Apakah salah didiamkan saja karena hati panas melihat tingkah lakunya? Pernah saya tidak menegur sapa dalam jangka waktu yang lama, apa hukumnya?

  Kewajiban suami menyadarkan, mendidik dan mendewasakannya. Caranya bisa dengan nasihat, doa atau sanksi-sanksi tertentu.

 • +6285722200xxx

  Kapan waktu untuk berpuasa di bulan syawal? Bagaimana hukumnya? Lalu mana yang harus didahulukan, puasa Syawal atau qodho?

  Saum sunnat 6 hari di bulan Syawal boleh dilakukan kapan saja selama bulan Syawal. Kalau punya qodho saum, sebaiknya yang wajib dulu yaitu saum qodho.

 • +6289656509xxx

  Bolehkah meminjam uang dari koperasi untuk dibelikan perhiasan dan membayarnya dengan cara dicicil? Bagaimana hukumnya?

  Caranya diatur. Emasnya dibeli oleh koperasi, setelah itu Anda mencicil ke koperasi sesuai dengan harga kesepakatan antara penjual dan pembeli.

 • +6285722200xxx

  Ibu dan kakek saya berada di kota yang berbeda. Ibu saya ingin membayar zakat atas nama kakek di kota A. Bagaimana jika kakek sudah membayar zakat sendiri di kota B? Apakah boleh zakat 2 kali atas nama yang sama?

  Zakat itu tidak boleh kurang, tapi kalau lebih tidak apa-apa. Paling tidak kelebihan dari jumlah zakat bisa menjadi sedekah.

 • +628972580xxx

  Halalkah tabungan saya, bila tabungan tersebut dipinjamkan menggunakan bunga dan hasil bunga itu dibagikan ke penabung, dan peminjamnya ada yang bukan penabung?

  Meminjamkan dan meminjam uang apa pun kalau memakai bunga tidak boleh, yang boleh adalah bagi hasil.

 • +6281328731xxx

  Bagaimana hukumnya jika bernazar dengan hati yang tidak baik, tetapi diakhiri dengan kebaikan?

  Nazar baik atau tidak baik dalam hati tidak dinilai sebagai nazar. Tapi kalau nazar baik,telah dinilai sebagai amal kebaikan.

 • Hamba Allah

  Saya dua bersaudara beda bapak, saya sebagai anak kedua. Ibu saya mempunyai pensiun dari suami pertama, sedangkan dari bapak saya tidak ada peninggalan sama sekali dan tidak tahu keberadaannya sekarang. Saya selalu disangka menghabiskan pensiun oleh kakak, padahal sampai saat ini saya tidak tahu pensiun ibu sama sekali. Bukankah pensiun hangus kalau menikah lagi, padahal pensiun habis habis sama kakak sendiri karena potongan pinjaman. Bagaimana hukumnya selama ini karena telah menutupi perkawinan yang kedua dan ketiga demi pensiun? Saya tinggal bersama nenek.

  Bohong itu salah dan dosa. Uang pensiun suami itu hak istri yang belum menikah lagi. Kalau difitnah, serahkan saja kepada Allah. Tidak usah melayani orang yang memfitnah.

 • Hamba Alllah.

  Apa yang mesti saya lakukan sebagai orangtua, anak jika disuruh salat susah, membantah, dan cepat marah? Kadang saya suka berpikir, kenapa harus terjadi kepada saya? Padahal saya suka berusaha tahajud dan berdoa.

  Jangan putus asa. Berusaha terus dengan cara yang sebik-baiknya untuk menyadarkannya. Sikapi bahwa masalah anak tersebut sebagai lahan jihad memperbanyak pahala. Dan doa serta taqarub diteruskan dan ditingkatkan.

 • +6281573085xxx

  Bagaimana cara supaya bersabar dalam ujian sakit ini dan bagaimana agar hati saya tenang?

  Yakini bahwa sakit itu bisa jadi penghapus dosa dan sering mengandung hikmah yang diluar jangkauan nalar kita. Kita harus berusaha berobat kepada ahlinya. Kawal dengan doa dan munajat ke hadirat Allah SWT.

 • +628122481xxx

  Bolehkah untuk menghindari fitnah dan dosa menikah antar agama?

  Pada dasarnya Islam tidak membolehkan nikah dengan yang beda agama. Kecuali laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan ahlul kitab. Yang menjadi masalah adalah apakah orang Kristen di negara kita termasuk ahlul kitab atau bukan?

 • +6281321992xxx

  Zikir apa yang harus saya amalkan sesudah salat wajib supaya jiwa menjadi tenang?

  Zikir standar setelah salat fardhu ialah:
  · Istigfar 3 kali.
  · Tasbih 33 kali.
  · Tahmid 33 kali.
  ·Takbir 33 kali.
  · Lailaha Illah Wahdahu La Syarikalah Lahul Mulku Walahul Hamdu Yuhyi Wayumitu Wahuwa’ala Kulli Syaiin Qodir (1 kali atau 3 kali atau 10 kali).

 • +628122394xxx

  Saya ada masalah dengan teman dekat dan sudah meminta maaf. Tetapi, maaf saya itu tidak memuaskannya hingga ia pun menebar fitnah kepada teman-teman yang lain. Saya harus bagaimana?

  Yang penting Anda sudah minta maaf. Orang lain menyebar fitnah, jangan dilayani, serahkan saja kepada Allah SWT. Anda perkuat diri dengan salat zikir dan ibadah-ibadah lain. Anda harus yakin Allah Mahaadil dan Maha Kasihsayang.

 • +6281321107xxx

  Apabila saya pinjam uang kepada orang yang suka meminjamkan emas dan dibayarnya melebihi harga emas, apakah saya sebagai peminjam berdosa?

  Tidak boleh meminjam uang kepada orang yang membungakan uang (rentenir), walau dengan alasan meminjam emas. Kecuali kalau karena darurat, terpaksa tidak ada jalan lain. Cara mudharabah (bagi hasil) lewat bank syariah, lebih selamat dan lebih bersih.

 • +628882381xxx

  Saya punya kredit motor dari dealer dan ada ustaz yang menyatakan riba. Pemberi dan penerima kredit berdosa, apakah benar? Lalu, bagaimana solusinya?

  Dianggap riba karena banknya bergerak dalam aktifitas riba. Mencicilnya itu sendiri tidak riba asal sesuai dengan kontrak perjanjian. Oleh karena itu, kalau cicilannya lewat bank syariah, peluang riba itu kecil atau bahkan tidak ada.

 • denny12maret@yahoo.com

  Saya memiliki kredit rumah selama 10 tahun, dan tahun ini alhamdulillah sudah selesai masa kreditnya. Rumah itu sudah menjadi hak milik saya. Apakah harus dikeluarkan zakatnya?

  Tidak wajib zakat, kalau rumah tersebut untuk dipakai. Tetapi kalau rumah itu dikontrakkan, maka keluarkan zakatnya 2½ persen.

 • +6281377842xxx

  Saya mendapat pesangon dari perusahaan. Apakah harus dikeluarkan zakatnya setelah satu tahun, atau bagaimana?

  Ketika menerima pesangon, sebaiknya dikeluarkan sedekah. Jumlahnya terserah Anda, sebagai tanda syukur kepada Allah SWT. Kalau uang pesangon itu lebih dari seharga 85 gram emas yang disimpan selama satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2½ persen.

 • +622786213xxx

  Apakah dosa menikahi perempuan yang sedang mengandung. Setelah melahirkan, apakah kami wajib menikah ulang? Jika tidak, bagaimana hukumnya, dosakah?

  Perempuan hamil dari pernikahan yang sah, maka masa iddahnya setelah ia melahirkan. Selama hamil ia masih diberi kesempatan untuk rujuk dengan suaminya. Perempuan hamil karena perbuatan zina, tidak ada nash khusus dalam Alquran bahwa yang berzina harus dihukum cambuk.

  Oleh karena itu, ulama beda pendapat tentang peremuan hamil karena zina yang dinikahkan dengan laki-laki yang menzinahinya. Ada yang membolehkan, ada yang membolehkan tapi tidak boleh bergaul sebelum melahirkan, dan ada yang berpendapat tidak boleh nikah sebab sama dengan hamil karena nikah.

  Jadi, yang paling selamat adalah nikah setelah perempuan tersebut melahirkan. Kalau tetap nikah pada waktu hamil, ulangi nikahnya setelah melahirkan dan selama hamil tidak melakukan hubungan badan.

 • +6289342188xxx

  Saya baru saja masuk kuliah. Ternyata begitu banyak kelompok-kelompok atau organisasi keislaman yang mengajak saya untuk bergabung dengan mereka. Jujur saja saya takut terjebak pada yang salah, bahkan ada yang bilang bahwa beberapa organisasi yang menawarkan diri kepada saya termasuk sesat. Bagaimana saya memilih kelompok atau organisasi Islam yang benar-benar Islam?

  Suatu kelompok bisa dikategorikan sebagai sesat apabila ajarannya bertentangan dengan akidah dan prisip-prinsip ajaran Islam, seperti tidak percaya hadis sebagai sumber hukum (inkarsunnah), tidak percaya kepada Rukun Iman, Rukun Islam, dan lain-lain.

  Untuk mengetahuinya harus diperhatikan ajaran-ajarannya. Kalau ajarannya aneh-aneh dan beda dengan umat Islam pada umumnya, maka bisa ditanyakan kepada yang tahu agama. Tetapi kalau ajarannya atau organisasinya sudah menjadi milik mayoritas umat, seperti organisasi-organisasi keagamaan yang sudah lama ada di masyarakat, Anda tidak perlu takut. Walaupun mungkin ada perbedaan, tapi biasanya menyangkut hal-hal yang tidak prinsip (masalah furu).

 • +6282398633xxx

  Saya Rachman, 30 tahun. Saya sudah berpacaran 1 tahun lebih dan selama kami pacaran. Kami sudah banyak berbuat yang baik. Saya ingin menikahinya supaya hubungan kami menjadi halal. Tetapi, saya bingung karena belum mempunyai modal dan pekerjaan mapan. Apa yang harus saya lakukan supaya bisa cepat menikah?

  Anda harus berusaha terus dan berdoa agar secepatnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Kalau masih belum dapat pekerjaan dan Anda ingin cepat nikah, beritahukan keadaan Anda tersebut kepada calon istri. Dan terus terang berbicara dengan orangtua Anda tentang kemungkinan untuk sementara,Anda akan membebani orangtua. Lakukan istikharah berkali-kali. Tetapi kalau solusi itu tidak mungkin dilakukan, perbanyaklah saum sunnah seperti Senin-Kamis atau 13, 14, 15 Hijriah atau saum Daud, sambil berdoa terus kepada Allah.

 • +6282120997xxx

  Saya yang digugat cerai sama istri, sudah diputus di PA. Tetapi, sampai sekarang mantan masih suka bersama ke mana-kemana. Lalu saya minta balik, tapi dia minta saya seperti dulu baru dia mau. Saya sekarang penuhi kebutuhan dia dan anak-anak, bahkan kerjaannya saya yang bantu. Tetapi kalau ada dia tidak sreg dalam urusan pekerjaan dan dia menuntut lebih dari itu. Bagaimana sebaiknya sikap saya?

  Kalau sudah cerai dan habis masa ‘iddah tentu harus sudah putus maka berlakulah ketentuan-ketentuan tentang pergaulan lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Kalau mau kembali lakukan istikharah, setelah Anda tahu betul bahwa benar-benar istri Anda itu muslimah yang baik. Kalau sudah tahu ia bukan muslimah shalihah,Anda tidak perlu berfikir untuk kembali.

 • +6281234612xxx

  Saya punya seorang teman yang selalu membuat sakit hati. Padahal saya sudah berusaha untuk mengubah sifat dan bahkan saya selalu mengalah bila dia membicarakan masalah pekerjaan. Status dia adalah anak buah saya. Bagaimana menyikapi untuk ke depannya supaya hubungan kami baik? Kami sesama muslimah yang berhijab.

  Kalau teman Anda itu terus membuat sakit hati Anda, lebih baik Anda tidak melakukan aktifitas bersama yang bersangkutan. Anda tidak berteman dekat dengan yang bersangkutan, tetapi silaturahmi dengannya jangan diputuskan. Menghindarkan diri dari peluang dosa itu penting agar kita tidak terjebak dalam dosa.

 • +6285721969xxx

  Benarkah menerima makanan dari acara tahlilan itu haram?

  Yang haram bukan makanannya. Tetapi mengadakan upacara ritual atau membuat kegiatan terkesan semacam pesta makan-makan pada saat ada keluarga yang sedang berduka, atau ada yang meninggal dunia di tempat duka, ini yang bertentangan dengan Sunnah Rasul.

 • +6285720106xxx

  Saya mempunyai ayah yang gemar menikah. Waktu senang meninggalkan ibu saya, dan waktu susah balik lagi ke ibu saya. Bagaimana cara menghadapi ayah yang seperti ini?

  Beri nasihat, saran dan masukan bahwa perbuatan tersebut dosa. Kalau tidak mampu oleh kita sebagai anak, cari orang lain yang berwibawa menghadapinya untuk menasehati bapak anda itu. Lakukan juga evaluasi, kenapa orangtua Anda itu berlaku seperti itu.

 • +6285720106xxx

  Apa hukum bagi orang yang menggugurkan janinnya? Bagaimana cara bertobat yang benar agar dapat diterima dan diampuni dosanya oleh Allah SWT?

  Menggugurkan janin adalah dosa besar. Kalau janin yang digugurkan itu sudah berusia lebih dari 4 bulan, dosanya sama dengan membunuh manusia yang sudah lahir. Harus dihukum qisos. Yang bersangkutan wajib tobat dengan benar dan menebus dosanya itu dengan banyak beramal soleh.

 • mahamerusang@gmail.com

  Amalan seperti apa agar bisa melupakan mantan kekasih? Saya sudah tobat tidak mau lagi berpacaran dengan memutuskannya, tetapi diri ini masih susah melupakannya.

  Salat terutama salat malam, zikir, baca quran, banyak berjamaah di masjid. Sibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang baik seperti kerja, olah raga, dan lain-lain.

 • +6281237019xxx

  Bagaimana baiknya bila orang yang sedang belajar ilmu agama mendapat amanah menjadi khatib jumat, sementara amaliahnya masih sedikit? 

  Mulailah dengan khutbah dan sekaligus mengubah diri menjadi baik dan menambah ilmu. Dengan terjun dalam dunia dakwah, seseorang seperti dipaksa untuk belajar dan menjadi orang baik. Sebab ada pernyataan dari Allah SWT di surah Ashof ayat 2, yaitu amat besar dosa seseorang yang suka mengajak orang lain kepada kebaikan tapi dirinya tidak mengamalkan.

 • Hamba Allah

  Apakah benar anggapan yang mengatakan bahwa jika menghafal quran, tidak boleh lupa hafalannya karena akan berdosa?

  Harus berusaha untuk tidak lupa. Tapi kalau karena sesuatu hal seperti faktor usia dan sebagainya menjadi lupa, tentu tidak berdosa.

 • +6281356236xxx

  Saya susah sekali menghafal quran, bagaimana tipsnya pak kiai?

  Sering dibaca, diulang-ulang dijadikan bacaan rutin

 • +628132226xxx

  Saya mau beli motor seharga 12,8 juta. Berapa zakat yang harus saya bayar?

  Tidak wajib zakat. Kalau mau keluarkan infak saja sukarela. Zakat itu minimal seharga 8,5 gram emas dan sudah satu tahun.

 • +6281323080xxx

  Selama ini, saya tidak pernah mengeluarkan zakat penghasilan, apakah berdosa? Ke mana zakat tersebut diberikan agar tepat sasaran?

  Bila sudah mencapai nisab zakat adalah kewajiban yang pokok bagi seorang muslim. Bagi yang sengaja melalaikannya akan mendapat kesulitan dunia dan akhirat. Di dunia kita akan mengalami ketidakberkahan hidup, kerusakan harta dan musibah-musibah (nauzubillah). Begitu juga bagi yang menunaikannya akan mendapat keberkahan dunia-akhirat. Tunaikanlah zakat sesuai ketentuan Allah dan Rasul. Berikan kepada yang berhak menerimanya. Anda bisa menyerahkannya kepada amil zakat yang tepercaya agar pengelolaan dan pendistribusiannya sesuai syariat.

 • +628122269xxx

  Perusahaan tempat saya bekerja, zakat penghasilan menjadi tanggungan kantor. Haruskah saya membayar kembali zakat penghasilan?

  Zakat penghasilan sama kedudukan dengan zakat yang lain seperti zakat emas dan perak, perdagangan, pertanian dan lainnya yang disebut dalam al-Quran dan Sunnah. Hanya saja, zakat penghasilan disebut secara umum dalam al-Quran. Misalnya perintah Allah SWT, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]: 103).

  Bila zakat penghasilan Anda ditanggung oleh perusahaan, tidak mengapa. Asal perusahaan melakukan transparansi dan keterbukaan dalam melaksanakannya. Sehingga jelas mana zakat perusahaan dan mana zakat penghasilan masing-masing karyawannya. Kemudian jelas pula ke mana zakat tersebut disalurkan. Semua ditunaikan berdasarkan syariat yang baku.

 • +628157188xxx

  Apakah boleh memberikan zakat itu langsung kepada orang yang membutuhkan atau harus melalui lembaga amil zakat?

  'Sasaran untuk kita menyalurkan zakat sudah ditentukan (delapan asnaf) oleh Allah SWT, “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk (1) orang-orang fakir, (2) orang-orang miskin, (3) pengurus-pengurus zakat, (4) para mu''allaf yang dibujuk hatinya, (5) untuk budak, (6) orang-orang yang berutang, (7) untuk jalan Allah dan (8) untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. at-Taubah [9]: 60).

  Anda bisa memberikannya langsung kepada fakir-miskin atau menyerahkannya kepada pengurus-pengurus (amil) zakat yang sudah jelas disebut dalam al-Quran. Sedangkan para amil zakat (BAZ/LAZ) jelas pula peran sertanya, yaitu: (1) berusaha menggemarkan dan mendisiplinkan pembayar zakat terhadap kewajiban zakatnya, (2) menjaga perasaan rendah diri para mustahik terhadap para muzakki, (3) untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pendistribusian dan pemanfaatan zakat, (4) memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami. Dengan demikian menyerahkan zakat kepada amil zakat yang amanah dan profesional lebih terjamin sesuai syariat.'

 • +62815117918xxx

  Pak kiai apakah penceramah Islam harus dibayar?

  Tidak wajib dibayar, kecuali kalau sudah ada perjanjian sebelumnya atau sudah ada ketentuan pada tempat atau lembaga tempat ceramah tersebut.

 • +6282118618xxx

  Bagaimana cara melatih dan membina kesabaran? 

  Menghayati ajaran tentang kesabaran, memaksakan diri supaya sabar, bergaul dengan orang-orang sabar, dan membaca kisah-kisah tentang orang yang sabar.

 • +6285726281xxx

  Saya suka dengan perempuan beda agama. Selama berhubungan, saya banyak mengalami perubahan positif. Dia banyak memberi motivasi. Adakah solusi jika saya ingin memperistrinya walapun dia tidak mau masuk islam?

  Anda harus berusaha meyakinkan yang bersangkutan bahwa Islam adalah ajaran yang benar, diharapkan ia berkenan masuk Islam. Untuk nikah, dalam Islam tidak dibenarkan seorang muslim menikah dengan non muslim.

 • +6281397771xxx

  Apa hukumnya berbohong untuk kebaikan orang banyak? Bolehkah seorang suami tidak membantu pekerjaan rumah tangga?

  Pada dasarnya bohong itu tidak boleh. Tujuan baik tidak boleh ditempuh dengan cara yang tidak baik. Tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara. Ada kebolehan dalam Islam karena terpaksa atau disebut darurat. Keterpaksaan bohong itu umpamanya untuk keselamatan nyawa orang tua kita, terpaksa kita bohong berkata orang tua tidak ada padahal ia ada. Begitu juga dalam kasus makanan, darurat itu ialah kalau tidak memakan yang haram kita pasti mati, karena tidak ada makanan lain.

  Peran suami bukan membantu tapi harus menjadi pemeran utama dalam mencari nafkah dan istri bertugas membantu. Kalau istri mengatur rumah tangga dan suami ada di rumah, serta ada kesempatan dan kemampuan untuk membantu dan istri juga perlu bantuan, maka membantu itu menjadi wajib hukumnya.

 • +6285719346xxx

  Pak kiai sebenarnya Allah ada di mana? Kata orang-orang wahabi Allah itu ada di langit, benarkah?

  Allah tidak ada di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Allah ada tapi Allah tidak memerlukan tempat. Tidak benar bahwa orang–orang wahabi berpendapat Allah ada di langit. Mereka berpendapat Allah itu ada, tanpa memerlukan tempat.

 • +628979607xxx

  Pak kiai, katanya memakai jilbab itu wajib tapi mengapa ada yang rajin ibadah, pergi haji, dan lain-lain, tapi sehari-harinya belum memakai jilbab. Bagaimana hukumnya? Berdosakah?

  Belum menutup aurat, siapa pun termasuk yang sudah haji adalah dosa. Ciri haji mabrur adalah patuh melaksanakan perintah Allah termasuk menutup aurat. Pulang haji kemudian tidak menutup aurat tidak menganggu keabsahan haji seseorang.

 • +6281221336xxx

  Saya ditipu orang hingga mempunyai utang 12 juta. Sekarang, saya dijauhi suami dan mertua. Saya harus bayar utang sendirian, soalnya dulu saya tidak minta ijin pada suami untuk bisnis. Suami tidak lagi memberi nafkah. Apa yang harus saya lakukan?

  Yang harus dilakukan ialah berusaha dapat membayar utang dan membujuk suami untuk membantu membayar utang tersebut. Karena utang istri jadi utang suami juga. Berdoalah kepada Allah agar utang tersebut bisa diselesaikan dengan baik.

 • +6281322359xxx

  Benarkah kalau belum akikah tidak boleh berkurban?

  Tidak ada ketentuan tersebut yang implisit dalam al-Quran dan as-Sunah. Akikah dan kurban beda waktunya, dan dua-duanya terikat dengan waktu yang ditentukan. Akiqah pada hari ke 7 (atau ke 17, 24) dari kelahiran. Kurban (udhiyah) tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah.

 • +628979607xxx

  Apakah wajib zakat, bagi pemilik warung yang pendapatan perharinya rata-rata 100 ribu atau 150 ribu? Sedangkan keuntungan yang didapat hanya 10%?

  Tidak wajib zakat, lebih tepat infak sukarela.

 • +62817376xxx

  Apa pengertian zakat dan tujuan dari dikeluarkannya zakat tersebut?

  Pada zakat tingkat kekhususannya atau spesifikasi itu berbeda dengan perangkat atau cara-cara ibadah lainnya. Zakat lebih mengutamakan kepada hablum minannash. Artinya ibadah zakat ini lebih memperhatikan sisi hubungan dengan manusianya yaitu sisi sosial. Ini yang menyebabkan ibadah zakat hanya diamalkan oleh segelintir orang, tidak seperti ibadah salat.

  Rasulullah saw bersabda, “Yang dimaksud zakat itu adalah diambil dari harta orang kaya dibagikan kepada fakir miskin atau orang fakir miskin di antara mereka. Sedangkan pengertian zakat itu sendiri adalah harta yang diambil dari jenis harta tertentu dengan aturan tertentu dibagikan kepada orang tertentu pula.

  Adapun tujuan dikeluarkan zakat bagi orang kaya adalah untuk menghilangkan kemiskinan atau terentaskan kemiskinannya hanya dengan membayar zakat. Yang sangat menarik dan hebat dari ibadah ini dikarenakan harta yang diambil untuk dizakati relatif sedikit atau relatif kecil yaitu hanya 2,5 % atau sama dengan 1/40. Mengapa hebat? Karena dari harta yang sangat kecil tersebut dapat mengentaskan kemiskinan.

 • +62812389xxx

  Saya sering bingung dengan pengertian mudharabah, qardhul hasan, dan murabahah. Apa bedanya?

  Mudharabah adalah transaksi dua pihak yang bekerja sama untuk suatu jual beli yang menguntungkan. Masing-masing pihak mengeluarkan harta atau tenaga sesuai dengan yang telah disepakati. Bila menghasilkan keuntungan, maka keuntungannya dibagi dua dengan kadar yang telah disepakati sebelumnya.

  Qardhul hasan merupakan pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah dalam keadaan darurat. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan simpanan pokok pada saat jatuh tempo.

  Sedangkan murabahah adalah sebuah istilah yang menggambarkan suatu jenis penjualan. Dalam transaksi murabahah, penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu diatas biaya produksi. Disini penjual, mengungkapkan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan, dan juga berapa kuntungan yang hendak diambilnya. Pembayaran dapat dilakukan pada saat penyerahan barang, atau ditetapkan pada satu tanggal tertentu yang disepakati.

 • +62815768xxx

  Apa kriteria yang menyebabkan uang haram atau subhat menjadi halal?

  Uang haram, baik dari hasil korupsi, risywah, mencuri atau lainnya tidak boleh disalurkan kepada pihak manapun meski dengan niat yang tulus. Satu-satunya yang boleh dikerjakan hanya mengembalikan uang itu kepada yang berhak. Bila uang itu dari orang lain, maka kembalikan kepada orang tersebut. Bila uang itu milik negara, maka kembalikan kepada kas negara dan seterusnya. Dari siapa kita ambil, maka kembalikanlah ke tempat asalnya.

 • +628129039xxx

  Fidyah pengganti saum, kapan waktu pembayaran, besarnya dan siapa yang berhak menerimanya?

  Tunaikanlah kewajiban pada saat mempunyai kemampuan untuk itu, semakin cepat semakin baik, termasuk juga masalah membayar fidyah. Besarnya fidyah adalah sebanyak atau seharga Anda makan sehari-hari, kalikan dengan jumlah hari saum yang ditinggalkan.

  Allah SWT berfirman di surah al-Baqarah [2]:184, ”Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya untuk membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin.” Berdasarkan ayat ini jelas bagi kita bahwa fidyah diberikan kepada orang miskin.

 • +628972371xxx

  Saya mempunyai anak bernama Muhammad al-Habsi, tetapi saya tidak tahu artinya. Mohon penjelasannya dari arti nama tersebut?

  Terdapat dua kata pada nama tersebut, Muhammad dan al-Habsi. Muhammad tentu artinya orang yang terpuji sekaligus nama yang digunakan oleh Rasulullah saw. Untuk laki-laki, nama Muhammad sangat bagus. Bukan saja karena artinya, tapi juga karena nama yang digunakan oleh Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Sedangkan al-Habsi, berakar kata pada Habsyi, yaitu sebuah nama negara, Habasyah yang terkenal pada zaman Rasulullah beserta para sahabatnya. Habsyi sangat bersejarah karena pernah menjadi daerah yang dipilih Nabi sebagai tempat hijrah sebelum ke Thaif. Bahkan sempat dua kali hijrah ke Habasyah itu.

  Menurut sejarah, Habsyi dipilih sebagai tempat hijrah karena rajanya yang terkenal sangat adil, meskipun saat itu belum masuk Islam. Setelah gagal hijrah ke Habsyi (Habasyah) dan ke Thaif, barulah Nabi beserta para sahabatnya hijrah ke Madinah atau sebelumnya bernama Yastrib.

  Dalam tradisi masyarakat tertentu, nama suatu daerah asal biasa digunakan sebagai nama orang yang sekaligus menunjukkan asal daerah orang tersebut. Salah satunya adalah Habsyi. Karena itu nama al-Habsyi menunjukkan daerah Habsyi. Pada sebagian masyarakat Indonesia juga banyak yang menggunakan nama daerah menjadi nama atau julukan orang. Misalnya, nama Syeh Nawawi al-Bantani. Ia adalah ulama besar dari Banten. Kitab-kitab karya Nawawi al-Bantani sempat menjadi rujukan pesantren-pesantren di Indonesia dan bahkan di Timur Tengah.

 • +6281220104xxx

  Bagaimana sebaiknya jika mantan istri meminta mantan suami menjadi wali anaknya. Karena suaminya ragu atas anak tersebut, anak sahnya atau anak dari suami yang lain. Sekarang mantan suaminya menjadi galau, karenakan alasan mereka bercerai adalah istrinya selingkuh dengan laki-laki yang menikahinya setelah bercerai. Anak yang akan dinikahkannya itu selama hidupnya tidak pernah dikenalkan kepada mantan suaminya, dan sekarang tiba-tiba diminta jadi wali. Bagaimana seharusnya bersikap dan mohon penjelasannya juga?

  Menurut fikih Islam, yang berkewajiban menjadi wali adalah bapak kandung, atau kalau tidak ada (telah meninggal dunia misalnya), oleh saudara laki-lakinya. Jadi, meskipun sudah bercerai antara ibu dan bapaknya, seorang bapak tetap berkewajiban menjadi wali bagi anak perempuannya. Lalu persoalannya sekarang, kalau ada keraguan tentang status bapak kandungnya, zaman sekarang secara biologis sudah mudah dideteksi, misalnya melalui tes DNA. Tes ini dapat meyakinkan secara medis apakah seseorang itu bapak kandung atau bukan. Jadi, jika terbukti ia adalah anak kandungnya, maka apapun alasannya seorang bapak itu harus menjadi walinya. Dan kalau tidak terbukti secara hukum ataupun biologis, maka tidak sah perwaliannya.

  Meskipun demikian, saran saya, pertama, jika berdasarkan bukti-bukti medis ataupun bukti yang lainnya ternyata bukan anak kandungnya, maka lakukan saja penolakan itu dengan penjelasan secara baik-baik. Jangan gara-gara persoalan perwalian lalu berakibat memutus hubungan silaturahim. Tunjukkan bukti-bukti dan berikan argumentasi secara baik-baik. Jangan membuat anak kecewa, apalagi sampai frustrasi ataupun putus asa. Anak perempuan itu pada dasarnya tidak bersalah. Kalaupun ibu-bapaknya bersalah, anak tetap tidak bersalah.

  Kedua, jika memang anak itu adalah anak biologis yang sah dari seorang laki-laki, meskipun sudah bercerai, sebaiknya anak tetap diperkenalkan kepada bapaknya. Jangan sampai tidak pernah ada komunikasi antara anak dan bapaknya. Sebab, akhirnya tetap akan membutuhkan perwalian.

 • +6283811500xxx

  Apa saya berdosa ikut tinggal dengan orang non muslim dan tidur berdekatan dengan teman saya yang non muslim? Apa tetap haram makan atau minum yang piring atau gelas yang bersatu, tapi dia tidak makan daging babi?

  Tidak apa-apa, yang penting keyakinan kita tetap sebagai muslim. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan ritual non muslim. Dan hati-hati ketika makan, jangan sampai bercampur dengan makanan yang haram.

 • +6287822927xxx

  Apa boleh bersedekah atau sejenisnya tetapi dengan niatan membayar utang? Saya punya utang tidak besar tapi ingat terus, sedangkan orang yang saya berutang dengan dia, tidak tahu di mana sekarang.

  Cara membayar utang kepada seseorang yang tidak bisa ditemui adalah harus diberikan kepada ahli warisnya. Kalau jumlahnya besar, bisa diberikan ke baitul maal atau lembaga sosial. Tetapi kalau kecil, bisa diberikan kepada fakir miskin.

 • +6285811464xxx

  Bolehkah salat jumat diganti dengan salat fardhu? Karena di tempat kerja saya, jumatan bergantian tiap minggunya.

  Untuk pria pada hari jumat wajib salat jumat. Kecuali bagi mereka yang uzur atau safar jauh, boleh melakukan salat dzuhur sebagai pengganti salat jumat. Kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan pada saat salat jumat bisa diganti sementara oleh kaum perempuan.

 • +6281572237xxx

  Saya menyimpan emas perhiasan dan logam mulia untuk investasi. Setahu saya zakat LM dikeluarkan satu tahun sekali, jika perhiasan emas sekali saja. Apa betul seperti itu, karena perhiasannya jarang saya pakai? Apakah memberikan zakat harus diikrarkan di hadapan orang yang menerima atau cukup dalam hati saja?

  Semua barang berharga seperti emas atau logam mulia yang disimpan dengan jumlah lebih dari senilai 85 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Kalau membeli emas dengan jumlah lebih dari nisab (85) gram) emas untuk dipakai dengan jumlah yang wajar, zakatnya cukup satu kali. Zakat boleh diberikan langsung kepada mustahik dengan tanpa menyebutnya sebagai zakat, tapi tidak pula menyebut pemberian lain.

 • +6285795139xxx

  Jika qada puasa Ramadan tahun kemarin belum sempat terbayar, apa benar harus dibayar dua kali lipat puasanya?

  Hutang puasa (saum qadha) harus dibayar walaupun sudah melewati Ramadan berikutnya. Tidak ada pemutihan, qadha sejumlah hari yang ditinggalkan walaupun sudah melewati Ramadan berikutnya.

 • Hamba Allah

  Susunan gigi saya jarang-jarang, dan gusi saya suka mengeluarkan darah. Apa hukumnya jika saya pasang kawat gigi untuk merapikannya? Haram atau boleh?

  Boleh tidak apa-apa. Luruskan niat jangan berniat yang tidak baik. Apalagi kalau niatnya untuk menyenangkan istri, nilainya menjadi baik.

 • +628560936xxx

  Apakah benar bila perempuan bisa hamil secara tiba-tiba karena dihamili oleh jin?

  Tidak benar. Jin itu mahluk ghaib tidak sama dengan manusia.

 • +6283820495xxx

  Bagaimana hukumnya, jika istri pinjam uang sama rentenir tanpa sepengetahuan suami, terus tiba-tiba rentenir itu menagih ke saya. Apakah saya harus bertanggung jawab atas kelakuan istri? Bolehkah saya menjual ginjal untuk bayar utang?

  Utang istri menjadi utang suami. suami wajib membayar utang tersebut. Menjual ginjal tidak boleh. Tapi kalau kita menyumbangkan ginjal kita kepada orang lain kemudian orang lain memberi bantuan uang, maka boleh uang itu diterima. Jadi tidak dalam transaksi jual beli.

 • +6285722814xxx

  Pak kiai, kalau menjadi pejabat bank umum bagaimana hukumnya?

  Sesuai dengan posisi hukum tentang bank konvensional yaitu ada halalnya dan ada subhatnya. Kecuali kalau terpaksa tidak ada lembaga lain. Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan. Saya sering baca buku-buku orang Kristen, tapi isinya kata-kata bijak dan yang dapat membuat semangat. Kata teman-teman, kamu jangan baca buku itu, buku as-sunnah saja yang dibaca. Kata saya tidak apa-apa buat perbandingan, karena bagus isinya.

 • Hamba Allah

  Bagaimana hukumnya mengamalkan isi buku itu, tapi baik buat kita?

  Mengambil pelajaran tentang kebaikan darimana pun boleh sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau mengambil hikmah atau nasihat dari sunnah tentu akan lebih baik dan dijamin kebenarannya.

 • +628179238xxx

  Kalau kita nazar, mau membelikan sesuatu. Bisa tidak diganti dengan uang seharga barang tersebut? Lalu, uang itu diberikan kepada yang berhak menerimanya?

  Kalau nazar itu sudah dinyatakan hendaknya tetap dilaksanakan kecuali darurat dan nazar yang berkaitan dengan orang lain, seperti akan memberi sesuatu maka perubahan bentuk nazar itu harus diridhai oleh yang bersangkutan.

 • +6281214990xxx

  Teman saya kerja di perusahaan kertas, dia diberi 5% dari nilai kertas yang dibeli dari perusahaan kertas. Namun, dia selalu mengembalikan kertas yang jelek berapa pun banyaknya, dan selalu diganti oleh perusahaan kertas tersebut. Bagaimana hukum dari 5% tersebut?

  Prinsip utama dalam bisnis islam itu ialah ridha dan tidak merugikan orang lain, bebas dari penipuan dan kebohongan serta tidak mengandung unsur-unsur riba dan rusywah (suap).

 • +6281572237xxx

  Saya selalu mengeluarkan zakat penghasilan setiap bulan. Sisa gaji selalu saya belikan ke logam mulia/perhiasan emas. Apakah tiap tahun saya harus keluarkan zakat emas tersebut, mengingat jumlahnya sudah mencapai hisab? Apakah zakat tersebut bisa diberikan ke kakak saya yang tidak mampu dan terlilit utang?

  Ada zakat penghasilan dan ada zakat simpanan. Kalau mas yang dibeli untuk perhiasan yang dipakai dan wajar tidak berlebih-lebihan tidak perlu dizakati. Tapi kalau melebihi dari wajar atau bukan untuk perhiasan yang dipakai seperti mas balokan, maka kalau telah usia satu tahun dengan ukuran minimal 84 gram mas, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat boleh diberikan kepada siapa pun yang termasuk mustahik. Kecuali ayah/ibu kandung dan orang-orang yang dibawah tanggungan sehari-hari seperti anak kecil dan lain-lain.

 • +62818636xxx

  Apakah anak jalanan termasuk ibnu sabil?

  Ibnu sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain. Imam Tabari telah meriwayatkan dari Mujtahid, ia berkata, "Ibnu sabil mempunyai hak dari zakat, walaupun ia kaya, apabila ia terputus bekalnya." Ibnu Zaid berkata, "Ibnu sabil adalah musafir, apakah ia kaya atau miskin, apabila terdapat musibah dalam bekalnya, atau hartanya sama sekali tidak ada, atau terkena suatu musibah atas hartanya, atau ia sama sekali tidak memiliki apa-apa. Berdasarkan definisi di atas, maka anak jalanan tidak termasuk ibnu sabil.

 • +628156792xxx

  Pak kiai, apa saja syarat kekayaan yang wajib dizakati?

  Pertama, harta tersebut adalah milik penuh. Betul-betul miliknya, tidak tersangkut hak orang lain, yang dapat ia gunakan, dibawah kekuasaannya. Kedua, harta itu harus berkembang, baik dikembangkan degan sengaja atau berpotensi untuk berkembang. Artinya kekayaan tersebut memberikan keuntungan, pendapatan, atau investasi. Ketiga, telah cukup senisab, karena Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan berkembang, tetapi memberi ketentuan tersendiri yaitu sejumlah tertentu harta, yang dalam ilmu fikih disebut nisab. Keempat, lebih dari kebutuhan biasa atau kebutuhan rutin, yaitu kebutuhan yang tidak boleh tidak harus ada untuk kelangsungan hidupnya,seperti makanan, pakaian, perumahan, dan lain-lain. Kelima, harta itu harus bebas dari utang. Bila pemilik harta mempunya utang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah senisab, maka zakat tidaklah wajib baginya. Keenam, telah berlalu setahun, maksudnya adalah harta kepemilikan tersebut sudah berlalu masanya dua belas bulan Qamariyah. Persyaratan setahun ini hanya untuk ‘zakat modal’, yaitu ternak, uang, dan harta benda dagang. Tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan yang sejenis, tidaklah disyaratkan satu tahun, semuanya ini termasuk kategori ‘zakat pendapatan’.

 • +628121492xxx

  Saya meminjam uang ke bank senilai 40 juta rupiah, pembayarannya untuk jangka lima tahun. Uang tersebut tujuannya untuk renovasi rumah, apakah wajib zakat? Berapa besarnya?

  Di antara ketentuan harta yang harus dikeluarkan zakatnya adalah status kepemilikan harta itu yang dimiliki secara sempurna. Dalam istilah fikih disebut dengan al-Milkut Taam. Artinya uang atau harta itu memang secara sempurna dimiliki oleh seseorang. Dia punya kekuasaan penuh untuk menggunakannya kapan saja dia mau. Sedangkan bila tidak dimiliki secara sempurna, maka tidaklah ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Misalnya harta milik orang lain yang dipinjamkan kepada kita, bukanlah termasuk harta yang kita miliki, sehingga tidak perlu dikeluarkan zakat.

 • +628121492xxx

  Jenis zakat apakah yang dapat ditanggung oleh orang lain?

  Zakat berdasarkan objeknya terbagi dua, yaitu pertama zakat nafsi (pribadi). Artinya zakat yang diwajibkan kepada pribadi-pribadi setiap muslim dan muslimah, baik dewasa maupun anak kecil, contohnya adalah zakat fitrah. Zakat jenis ini boleh dibayarkan atau ditanggung oleh orang lain.Sedangkan kedua adalah zakat maal (harta), yaitu zakat yang diwajibkan berdasarkan harta yang dimiliki seorang muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syaratnya, sehingga zakat maal tidak dapat ditanggung oleh orang lain. Contoh zakat maal adalah zakat profesi, zakat emas dan perak, dan lain-lain.

 • +628562360xxx

  Apakah tradisi sawer diperbolehkan dalam Islam?

  Sepanjang diposisikan sebagai budaya, bukan ritual keagamaan tidak apa-apa dan isi serta prosesinya tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam.

 • +6281931427xxx

  Bolehkah jika zakat diberikan kepada anak yang sedang terbelit utang. Dan apa hukumnya jika kita membeli makanan dari warung yang modalnya dipinjamin oleh rentenir dengan bunga yang tinggi?

  Zakat boleh diberikan kepada orang yang masih ada hubungan famili asal mereka memang berhak menerimanya. Artinya masuk ke dalam salah satu dari 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat. Namun semua itu dengan syarat bahwa jika mereka itu bukan orang-orang yang nafkahnya bergantung dari si pemberi zakat. Karena itu apabila seorang ayah memberi harta zakat kepada anaknya yang nafkahnya masih menjadi tanggungannya, tidak diperkenankan. Atau seorang tuan memberi harta zakat kepada pembantunya yang mana si pembantu itu memang orang yang digaji olehnya, maka zakat tidak boleh diberikan kepadanya. Orang di bawah tanggungani harus lebih diutamakan kebutuhan primernya sebelum Anda bayar zakat. Karena zakat itu punya mustahiqnya sendiri, yakni delapan asnaf (QS. at-Taubah [9]: 60). Namun demikian Anda tetap menerima ganjaran pahala yang besar dari Allah, insya Allah. Namun jika mustahik itu bukan orang di bawah tanggungannya, meskipun masih ada hubungan famili, mereka dibolehkan oleh para ulama untuk menjadi mustahik zakat. Asalkan mereka masuk dalam salah satu mustahik zakat secara syar‘i. Ada pun tentang belanja di warung yang modalnya dari hasil pinjaman ke rentenir, kami ingin mengemukakan sabda Rasulullah saw, “Tolonglah saudara yang zalim atau yang dizalimi.” (Al Hadis). Saudara-saudara kita yang terjerat oleh para rentenir itu rata-rata mereka lemah dalam hal pemahaman syariat Islam sekaligus lemah di bidang ekonominya. Mereka seringkali menjadi sasaran empuk para lintah darat itu. Mereka sangat membutuhkan uluran tangan kita untuk memberikan pemahaman dan bantuan modal sekaligus bimbingan manajemen usaha kecilnya itu. Alangkah mulianya apabila kita amalkan perintah Rasulullah tersebut baik secara pribadi maupun kolektif untuk menolong saudara yang dijerat para rentenir, sebelum kita mengambil sikap tidak belanja ke warung mereka.

 • +6281394734xxx

  Saya perempuan berusia 30 tahun, dan mau dijodohkan oleh ibu saya dengan orang kaya. Ibu saya selalu menilai laki-laki dari harta dan jabatannya. Sedangkan saya punya pacar dan pernah berhubungan suami istri. Tapi, ibu saya mau menikahkan saya dengan laki-laki lain. Apa yang harus saya lakukan? Apakah masih terbuka pintu taubat untuk saya?

  Pintu taubat selalu terbuka untuk siapa pun. Asal yang bersangkutan bersungguh-sungguh melakukan taubatan nasuha. Soal calon suami yang menentukan adalah Anda sendiri. Tapi nikah yang ideal itu adalah nikah yang memberikan kebahagiaan kepada yang bersangkutan dan kepada ibu bapak yang bersangkutan. Dalam kasus Anda, mungkin nikah dengan pria yang pernah berhubungan intim dengan Anda itu lebih baik. Kalau dengan pria lain, Anda harus punya kiat yang tepat agar yang bersangkutan tidak kecewa karena Anda sudah tidak gadis lagi.

 • +6285220030xxx

  Saya pernah baca di buku, suami istri yang berhubungan badan disaat istrinya haid bisa membayarnya dengan bersedekah atau membayar zakat. Bisa dijelaskan?

  Menggauli istri yang sedang haid adalah dosa dan bahaya. Kalau seseorang terlanjur melakukannya, ia harus bertaubat kepada Allah dan melakuka kifarat dengan memberi makan fakir miskin. Kalau dianalogikan dengan hubungan seks di bulan Ramadhan jumlahnya 60 fakir miskin. Kalau mengikuti salah satu hadis, jumlah fakir miskinnya tidak disebutkan tapi jumlah uangnya agak sulit kalau dirupiahkan (kursnya berubah).

 • +6289656509xxx

  Saya berniat kurban tahun ini, tetapi seorang teman mengingatkan saya untuk akikah terlebih dahulu. Sebaiknya bagaimana, kurban atau akikah yang didahulukan? Apakah bisa akikah biaya sendiri di usia 22 tahun?

  Kurban musti dilakukan tepat waktu yaitu tanggal 10-11-12-13 Dzulhijjah. Bagi mereka yang belum akikah ketika kecil, lakukan saja pada tanggal kurban tersebut dengan niat ibadah kurban. Mudah-mudahan bisa menjadi penebus akikah yang tidak dilakukan pada waktunya.

 • +62815572237xxx

  Sudah lama ada orang yang berutang ke saya sebanyak 10 juta. Dia berjanji mau mengembalikannya, tapi sampai sekarang belum melunasi. Dihubungi juga susah. Boleh tidak uang yang 10 juta itu saya kompensasikan ke perhitungan zakat tahunan?

  Zakat itu jumlah, waktu, dan mustahiknya ditentukan. Kalau semua ketentuan terpenuhi, yang bersangkutan juga harus diberi tahu bahwa utang tersebut menjadi zakat dan ia ridha utangya menjadi zakat.

 • +6285603079xxx

  Saya janda dua anak. Saya belum bekerja dan sangat mengkhawatirkan masa depan anak-anak. Apa yang harus saya lakukan?

  Berusaha mendapat pekerjaan atau mendapatkan suami yang sanggup menafkahi. Dan berdoa terutama pada waktu-waktu ijabah seperti pada penghujung malam.

 • +6285603079xxx

  Kalau badan kita bertato, sah atau tidak salatnya?

  Tato itu hubungannya dengan wudhu dan mandi besar, diperkirakan air tidak sampai di kulit. Kalau tidak bisa dihilangkan, sudah termasuk darurat. Jadi sah salatnya.

 • +6281320259xxx

  Penghasilan bersih suami saya perbulan 3,5 juta. Potongan koperasi perbulan 2,5 juta. Apa saya wajib zakat atau hanya infak saja?

  Zakat pada dasarnya merupakan bentuk infak khusus yang dilakukan ketika telah memenuhi persyaratan, baik menyangkut jumlah (minimum 85 gram emas) atau besarnya (2,5%) maupun waktu (haul). Jika pendapatan bersih masih di bawah ketentuan tersebut, maka ada baiknya dimasukan dalam kategori infak.

 • +628814551xxx

  Mohon penjelasan hadis, “Apabila mendengar adzan tetapi tidak salat berjamaah di mesjid melainkan salat di rumah kecuali ada uzur maka salatnya tidak diterima”?

  Maksudnya tidak sempurna salatnya. Sebab, rasanya tidak mungkin salat seseorang ditolak total hanya karena tidak ke masjid. Hadis ini berkaitan dengan kewajiban memakmurkan masjid.

 • +622230142xxx

  Bagaimana hukumnya membeli ayam di pasar yang sudah disembelih, sedangkan tidak tahu proses penyembelihannya mengucapkan basmallah atau tidak?

  Sebaiknya memang harus yakin bahwa proses penyembelihan itu dilakukan scara Islam. Tapi, dalam kasus seperti ini, boleh saja dengan tanpa harus susah payah menelusuri proses yang gelap itu. Yakinkan bahwa hal itu dilakukan dengan benar.

 • +6285210111xxx

  Bagaimana caranya supaya kita bisa ikhlas dengan yang ditakdirkan Allah SWT kepada kita?

  Ikhlas memang banyak godaannya. Al-Qur’an menasihati untuk pasrah dan mengucapkan innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji’uun. Menghayati ayat-ayat atau hadis tentang pentingnya ikhlas dapat membantu Anda untuk bisa ridha menerima segala apa yang diberikan Allah kepada Anda.

 • Hamba Allah

  Apa bedanya zakat fitrah dengan zakat maal? kalau lebaran apakah wajib menzakati keluarga, sedangkan saya masih belum bekerja?

  Zakat fitrah adalah zakat yang di keluarkan untuk membersihkn diri kita dan dikeluarkn satu tahun sekali. bagi yang punya tanggungan maka wajib juga mengeluarkn zakat untuk keluarga yang menjadi tanggunganya.Adapun zakat mal adalah zakat yang dikeluarkn untuk membersihkn harta kita dengan ketentuan sudah mencapai nishob (senilai emas 85 grm)dan sudah haul(satu tahun).

 • Hamba Allah

  Saya mendapat pesangon dari perusahaan. Apakah saya harus mengeluatkannya pada saat menerima atau setelah 1tahun?

  Ya wajib zakat setelah satu tahun dan jumlahnya mencapai nishab

 • +6285795171xxx

  Apakah suatu keharusan salat tobat bila melakukan sebuah dosa besar? Apakah tidak cukup hanya dengan benar-benar menyesali dan memohon ampunan-Nya?

  Wajib bertobat, caranya antara lain diawali dengan salat seperti salat malam, salat syukrul wudhu, dan lain-lain. Taubat itu artinya berhentidari dosa, menyesal atas dosa dan berjanji tidak akan mengulangi.

 • +6281929463xxx

  Bagaimana menghadapi istri yang suka nyolot omongan suami, termasuk ketika tukar pikiran, bukannya malah menyemangati. Apakah salah didiamkan saja karena hati panas melihat tingkah lakunya? Pernah saya tidak menegur sapa dalam jangka waktu yang lama, apa hukumnya?

  Kewajiban suami menyadarkan, mendidik dan mendewasakannya. Caranya bisa dengan nasihat, doa atau sanksi-sanksi tertentu.

 • +6289604170xxx

  Dahulu waktu sekolah SMP, saya dan teman-teman melakukan arisan. Saya sudah dapat arisannya dan sebagian sudah saya bayar, tetapi sebagian lagi belum karena sudah keluar sekolah. Bagaimana cara membayar sisanya, sedangkan orang-orangnya saya lupa? Boleh disumbangkan ke anak yatim atau infak?

  Utang harus dibayar. Kalau orang yang diutangi itu tidak tahu alamatnya, berikan kepada ahli warisnya. Kalau tidak tahu ahli warisnya, serahkan ke Baitul Maal untuk kepentingan umum.

 • +6281320453xxx

  Saya mempunyai teman yang pernah berhubungan badan di usia 7 tahun dan dia sekarang berusia 18 tahun. Waktu sekolah dia merasa tidak suci lagi karena tidak perawan. Tetapi, dia sekarang menyadari kalau itu dosa besar. Apakah dia masih suci? Bagaimana sebaiknya?

  Zina dosa besar. Orang yang pernah berzina wajib bertobat dengan jalan menyesal atas dosa yang sudah terjadi, berhenti dari dosa, berjanji tidak akan mengulangi. Iringi dengan sejumlah amal kebaikan.

 • +6285314958xxx

  Apa manfaat puasa Daud, dan bolehkah kita laksanakan sepanjang tahun kecuali hari yang tidak diperbolehkan puasa sunnah?

  Boleh. Manfaat saum, mendekatkan diri kepada Allah, meraih takwa, melatih kesabaran dan insya Allah sehat.

 • +628992141xxx

  Saya hamba Allah ingin konsultasi masalah yang sedang saya alami. Jujur pak kiai, saya bingung harus bagaimana? Apakah saya berdosa kalau menikah dengan seorang lelaki yang sudah beristri tanpa sepengetahuan istrinya?

  Nikahnya tidak dosa sepanjang memenuhi ketentuan agama. Tetapi kalau kemudian menyakiti orang lain, maka hukuman menyakiti orang lain adalah dosa.

 • +6287824831xxx

  Sudah empat tahun saya berpisah dengan suami dan suami sudah menikah lagi tanpa menceraikan saya terlebih dahulu. Apakah halal pernikahan suami dengan perempuan itu? Karena perceraian belum tercatat di negara. Kedua, jika saya mau menikah lagi dengan laki-laki lain haruskah saya membuat surat cerai terlebih dahulu?

  Ketika suami sudah menjatuhkan talak pada istri, maka statusnya sdh cerai, kecuali telah rujuk kembali selama masa iddah.Pernikahan suami dengan istri keduanya tetap sah walau blm tercatat di KUA. Demikian pula ketika istri mau menikah dengan yg lain juga sah, akn tetapi sebaiknya aspek legalnya di selesaikn dulu, yaitu surat cerainya sudah ada. Sehingga pernikahanyapun bisa di catat di KUA.

 • Hamba Allah

  Saya seorang pedagang. Keuntungan yang saya dapat setelah dipotong biaya-biaya lainnya saya sisihkan untuk zakat 2,5%. Apakah perhitungannya sudah sesuai dengan syariat Islam dan siapakah yang berhak menerima zakat tersebut? Apakah keluarga terdekat, janda tua, anak yatim yang masih sekolah, mereka berhak menerimanya?

  Boleh seperti itu, tapi yang paling tepat zakat setiap tahun dari harga barang dagangan yang sudah berumur satu tahun. Yang berhak menerima zakat adalah fakir miskin, sabilillah, perantau kehabisan ongkos, amilin (pengelola zakat), yang banyak utang, mualaf. Zakat tidak boleh diberikan kepada kedua orangtua kita (ayah atau ibu) dan tidak boleh kepada orang yang dibawah tanggungan kita sehari-hari seperti anak kandung yang masih dibawah tanggungan sehari-hari.

 • +6287822511xxx

  Saya seorang istri dengan dua anak, suami saya saat ini belum bekerja. Penghasilan saya sebulan 2 juta, bersihnya 1,4 juta. Apakah saya masih wajib membayar zakat semua keluarga saya?

  Tidak wajib zakat. Kalau ada keluarkan saja infak sukarela.

 • +6285795171xxx

  Bagaimanakah dengan anak laki-laki yang dilahirkan di luar nikah? Apakah sama dengan anak perempuan, orangtuanya harus menikah (ijab qabul) lagi?

  Anak laki-laki tidak perlu pakai wali, beda dengan anak perempuan. Yang akan jadi masalah ketika bagi waris. Apakah anak lahir di luar nikah dapat warisan dari bapak atau ibu yang berbuat zina tersebut. Tentang wali ialah apakah ia boleh menjadi wali bagi adiknya yang lahir dari pernikahan atau sama-sama lahir di luar nikah.

 • +62817376xxx

  Apa pengertian zakat dan tujuan dari dikeluarkannya zakat tersebut?

  Pada zakat tingkat kekhususannya atau spesifikasi itu berbeda dengan perangkat atau cara-cara ibadah lainnya. Zakat lebih mengutamakan kepada hablum minannash. Artinya ibadah zakat ini lebih memperhatikan sisi hubungan dengan manusianya yaitu sisi sosial. Ini yang menyebabkan ibadah zakat hanya diamalkan oleh segelintir orang, tidak seperti ibadah salat.

  Adapun tujuan dikeluarkan zakat bagi orang kaya adalah untuk menghilangkan kemiskinan atau terentaskan kemiskinannya hanya dengan membayar zakat. Yang sangat menarik dan hebat dari ibadah ini dikarenakan harta yang diambil untuk dizakati relatif sedikit atau relatif kecil yaitu hanya 2,5 % atau sama dengan 1/40. Mengapa hebat? Karena dari harta yang sangat kecil tersebut dapat mengentaskan kemiskinan.

 • +62812389xxx

  Saya sering bingung dengan pengertian mudharabah, qardhul hasan, dan murabahah. Apa bedanya?

  Mudharabah adalah transaksi dua pihak yang bekerja sama untuk suatu jual beli yang menguntungkan. Masing-masing pihak mengeluarkan harta atau tenaga sesuai dengan yang telah disepakati. Bila menghasilkan keuntungan, maka keuntungannya dibagi dua dengan kadar yang telah disepakati sebelumnya.
  Qardhul hasan merupakan pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah dalam keadaan darurat. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan simpanan pokok pada saat jatuh tempo.
  Sedangkan murabahah adalah sebuah istilah yang menggambarkan suatu jenis penjualan. Dalam transaksi murabahah, penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu diatas biaya produksi. Disini penjual, mengungkapkan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan, dan juga berapa kuntungan yang hendak diambilnya. Pembayaran dapat dilakukan pada saat penyerahan barang, atau ditetapkan pada satu tanggal tertentu yang disepakati.

 • +628129039xxx

  Fidyah pengganti saum, kapan waktu pembayaran, besarnya dan siapa yang berhak menerimanya?

  Tunaikanlah kewajiban pada saat mempunyai kemampuan untuk itu, semakin cepat semakin baik, termasuk juga masalah membayar fidyah. Besarnya fidyah adalah sebanyak atau seharga Anda makan sehari-hari, kalikan dengan jumlah hari saum yang ditinggalkan.
  Allah SWT berfirman di surah al-Baqarah [2]:184, Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya untuk membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin. Berdasarkan ayat ini jelas bagi kita bahwa fidyah diberikan kepada orang miskin.

 • +622270944xxx

  Pak kiai, saya termasuk orang yang jarang senyum sehingga teman satu kerja menganggap saya judes. Apakah ini merupakan penyakit hati ?

  Orang judes itu bisa macam-macam, ada yang judes dalam setiap menyikapi sesuatu. Ada yang judes karena sedang ada masalah serius yang dihadapinya. Ada yang judes karena pura-pura berjudes. Ada judes karena sudah menjadi karakternya. Ada juga judes sebagai gambaran hati yang sakit. Islam menganjurkan umatnya untuk tidak judes, tidak ketus, tapi murah senyum, ramah, menyenangkan, dan lain-lain. Kalau Anda sadar bahwa Anda judes, lakukanlah perubahan sikap.

 • +6281395795xxx

  Bagaimana cara akikah yang sesuai syariat ? Mohon jawabannya.

  Akikah memotong seekor kambing bagi seorang bayi perempuan atau dua ekor bagi seorang bayi laki-laki pada hari-hari 7 (tujuh), pada saat hari pengumuman namanya dan menggundul kepalanya. Daging akikah boleh dibagikan atau dimasak untuk dimakan bersama dengan sahabat, kerabat, tetangga, fakir miskin, dan lain-lain.

 • +628812036xxx

  Setelah seseorang meninggal, maka terputus segala amalnya termasuk wakaf, kecuali tiga hal. Bagaimana penjelasannya pak kiai ?

  Betul, semua perbuatan seseorang putus kecuali tiga investasi, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan dan anak saleh yang selalu mendoakan ayah dan ibunya. Khusus yang berkaitan dengan ibadah harta, kewajiban yang sudah wafat wajib dibayar oleh ahli warisnya, seperti zakat, nazar, wasiat, wakaf, dan lain-lain.
  Ketika apa yang menjadi kewajiban mayat tersebut dibayar oleh ahli waris maka yang telah wafat mendapat hasilnya yaitu bebas dari kewajiban tersebut. Khusus mengenai mewakafkan harta peninggalan orang tua oleh ahli waris sebagai bukti khidmatnya kepada almarhum adalah perbuatan yang mulia. Soal pahala sepenuhnya urusan Allah SWT.

 • +6281321773xxx

  Bagaimana kalau seorang yang beriman kepada Allah tapi dia suka ingkar dalam perkataannya, senang berjanji dan bersumpah atas nama Allah lalu melupakannya begitu saja?

  Menyalahi janji merupakan sepertiga kemunafikan. Adapun sumpah palsu dengan menggunakan nama Allah hukumnya dosa besar. Yang bersangkutan harus bertobat kepada Allah dan meminta maaf kepada yang dizalimi.

 • didi_suwardi@conocophillips.com

  Sewaktu saya berada di Masjidil Haram pada musim haji yang lalu, banyak saya jumpai perempuan yang salat bercampur dengan laki-laki. Bahkan perempuan berada di depan laki-laki. Sedangkan menurut mazhab Syafei, perempuan harus berada di belakang laki-laki. Bagaimana hukumnya menurut Islam?

  Bukan menurut mazhab Syafei saja peraturan berjamaah dimana perempuan ketika berjamaah salat hendaknya berada di belakang laki-laki, tapi menurut Sunnah Rasul yang disepakati semua mazhab. Kalau di Masjidil Haram sering terjadi jamaah perempuan bersatu atau berada di depan jamaah pria mungkin karena darurat atau karena tidak tahu. Sebab petugas di Masjidil Haram pun selalu berusaha menempatkan jamaah perempuan terpisah dengan jamaah pria, bahkan disediakan tempat secara khusus. Jadi hukumnya tidak boleh kecuali terpaksa.

 • +628527578xxx

  Mengapa untuk sedekah lebih baik ke keluarga terdekat sedangkan zakat justru dilarang diberikan ke keluarga terdekat?

  Yang dilarang menerima zakat itu keluarga dekat yang sehari-harinya dibawah tanggungan muzakki, sebab mereka yang sehari-hari di bawah tanggungan, mereka berhak menerima nafkah bukan zakat. Nafkah itu wajib bagi mereka yang sehari-hari menjadi tanggungannya seperti istri dan anak dan yang diberi nafkah tidak boleh menerima zakat. Zakat pun lebih baik kepada yang terdekat tapi bukan orang yang diberi nafkah.

 • +6281354686xxx

  Bagaimana cara perhitungan zakat perdagangan atau usaha?

  Jumlah dana yang diinvestasikan untuk jual beli (numuwwah) yang jumlahnya lebih dari 85 gram mas setelah satu tahun hijriah, keluarkan zakat 2,5%. Barang inventaris, harta dari keuntungan yang belum satu tahun, modal pinjaman, dan lain-lain, tidak wajib dizakati. Kalau zakat industri tidak sama dengan zakat perdagangan (tijarah), zakat diambil dari keuntungan.

 • +6285634886xxx

  Siapa saja yang termasuk tanggungan nafkah? Apakah pembantu dan karyawan juga termasuk? Lalu bagaimana zakat untuk mereka?

  Yang termasuk tanggungan nafkah ialah orang yang sehari-hari hidupnya di bawah tanggungan seperti istri, anak kandung dan siapa saja yang sehari-harinya jadi tanggungan kita, termasuk pembantu yang tinggal di rumah muzzaki. Pegawai lepas artinya sehari-harinya tidak dibawah tanggungan muzakki. Ia berhak menerima zakat sepanjang yang bersangkutan seorang muslim dan termasuk mustahik seperti fakir, miskin, dan lain-lain.

 • +6281395125xxx

  Apakah amil zakat bisa perorangan atau seorang diri? Haruskah ada ijab kabul saat amil perorangan menyerahkan kepada mustahik?

  Amilin perorangan boleh. Ijab qabul lebih afdhal supaya mustahik tahu. Tapi kalau tidak ijab kabul, zakatnya tetap sah.

Selengkapnya
Title Tips & Motivasi
Title Agenda
Senin, 19 Mei 2014
Selasa, 20 Mei 2014
Rabu, 21 Mei 2014